Publiczne prawo gospodarcze - strona 16

Podstawowe informacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1120

Podstawowe informacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego Państwo poprzez system prawa - określa ustrój gospodarczy (art. 20 K; m.in. zasada wolności gospodarczej) w majestacie prawa - określa zasady funkcjonowania gospodarki -...

Regulacja publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938

Prawo gospodarcze; wykład 3; 01-03-2011 Przedmiotem regulacji publicznego prawa gospodarczego są zagadnienia związane z: - podejmowaniem działalności gospodarczej - podmiotami gospodarczymi (ich zasadami tworzenia, rejestracji, wpisów, rodzajami podmiotów itp.) - relacja państwa i jego organów d...

Prawo gospodarcze w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

Prawo gospodarcze; wykład 4; 8-07-2011 1927 - utworzenie przedsiębiorstw państwowych w Polsce Cd. zasad → swobody zrzeszania się przedsiębiorców - art. 17 ust. 2 K: samorządy gospodarcze nie naruszają wolności zawodowej i gospodarc...

Prawne formy państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1456

Prawo gospodarcze; wykład 5; 15-03-2011 Prawne formy państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą - c.d. - wydawanie aktów administracyjnych - akty reglamentacyjne - koncesje - działalność koncesjonowana - ustawa wymienia rodzaje działalności podlegające jej, określony przedmiot tejże działal...

Komercjalizacja i prywatyzacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

Publiczne prawo gospodarcze - wykład 6 22.03.2011 r. Komercjalizacja i prywatyzacja: ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Min...

Prawo gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

- formy reglamentacji działalności gospodarczej: pozwolenie / zezwolenie (synonimy na gruncie ppg) oraz koncesja - chodzi tu o szczególną ochronę interesów gospodarczych w odpowiednich dziedzinach - w pierwszym okresie powojennym na szczeblu centralnym istniały jedynie 2 ministerstwa (Przemysłu o...

Komercjalizacja i prywatyzacja - Powszechne uwłaszczenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Cd. komercjalizacji i prywatyzacji Powszechne uwłaszczenie - 30-04-1993 ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych - wprowadziła powszechne uwłaszczenie - utworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - zorganizowane w f...

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - Gospodarka komunal...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - ustawa o samorządzie gminnym - 8-03-1990 (zwrócić uwagę na art. 7 i 9) - ustawa przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - 10-05-1990 (zwrócić uwagę na art. 5 i 8) + `komunalizacja` - ustawa ...

Partnerstwo publiczno - prywatne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

Partnerstwo publiczno - prywatne - ustawa z 19-12-2008 o partnerstwie publiczno - prywatnym - ustawa ta określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (art. 1 ust. 1) - dwie kategorie podmiotów wynikające z nazwy: partner publiczny...

Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Publiczne prawo gospodarcze; wykład 12 17.05.2011 r. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawne: Pojęcie najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (...