Prawo karne skarbowe - strona 13

Czynny żal karny skarbowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

Wykład 8. Czynny żal karny skarbowy - jest „wielkim dobrodziejstwem” dla sprawców, którzy naruszyli normę prawa karnego skarbowego, ale zreflektowali się zanim organ ścigania dowi...

Prawo karne skarbowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

Wykład 9. Karnym skarbowym czynem jest tylko to co jest spenalizowane w kodeksie. Zatem komplet zachowań nagannych zawarty jest w części szczegółowej. Przestępstwa podatkowe Uchylanie się od obowiązku podatkowego. Czyn może mieć rangę przestępstwa w odmianie uprzywilejowanej oraz rangę wykroczenia...

Postępowania o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

Wykład 10 Art. 113 i następne - dotyczą procedury. W postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej. - Z tej regulacji jasno wynika, że regulacje dotyczące procesu karnego ...

Zasada prawa do sądu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Wykład 11. Zasada prawa do sądu - zasada konstytucyjna, stanowiła przyczynek do zerwania z funkcjonującym do niedawna w polskim porządku prawnym takim rozwiązaniem, w którym orzecznictwo w sprawach karnych skarbowych sprawowały organy finansowe państwa. Standardy rzetelnego procesu zmusiły do zerwa...

Zasada legalizmu - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Wykład 12. Zasada legalizmu Zasadzie legalizmu nadaje się znaczenie specjalne. W procesie karnym skarbowym legalizm ma węższe znaczenie niż nadaje się temu pojęciu w innych działach prawa. Oznacza postępowanie zgodne z prawem oraz obowiązek ścigania przestępstw. Znaczy to, że organy powołane do ści...

Zasada lojalności - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Wykład 13. Zasada lojalności (zasada informowania uczestników procesu o ich obowiązkach i uprawnieniach) Zasada ta przewidziana jest również w posterowaniu administracyjnym i cywilnym. W przeciwieństwie jednak do tego ustawodawstwa w postępowaniu karnym skarbowym przewidziane są skutki jej zaniedba...

Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Wykład 14. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej Należy do tzw. stron szczególnych procesu karnego skarbowego, czyli stron występujących tylko w szczególnych trybach procesu. Podmiot ten występuje wyłącznie w sprawach o przestępstwa skarbowe. Art. 63 par. 40 KKS - jest nim osoba fizyc...

Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE Uwagi ogólne: Zabezpieczenie majątkowe = środek przymusu procesowego; jego celem jest zabezpieczenie wykonania przyszłego orzeczenia sądu w zakresie kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym oraz roszczeń o naprawie szkody. Inaczej mówiąc zabezpieczenie na m...

Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego. Recepcji określonych przepisów części ogolnej kodeksu karnego dokonano jedyniew odniesieniu do przestępstw skarbowych- chodzi tutaj zwłaszcza o art 20 paragraf 2 kks, nie uczyniono tego w stosunku do wykroczeń skarbowych. W drodze r...

Zasady obowiązywania ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Zasady obowiązywania ustawy- KKS. Czas popełnienia czynu karnego skarbowego i zasady doboru odpowiedniego ustawodawsta karnego skarbowego dla jego ocen. Dla ustalenia znaczenia czasu popełnienia czynu karnegego skarbowego niezbędne są 2 kwestie: -ustalenie czy dane zachowanie było dozwolone, czy z...