Administracja - strona 8

Struktura administracji rządowej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Administracja
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2856

Został on przygotowany na przedmiot administracja wykładany na uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Zagadnienia poruszone w notatce to: administracja, struktura administracji, organy naczelne, terenowe organy administracji rządowej, organy rządowej administracji niezespolonej. Struktur...

System administracji publicznej w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Administracja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2289

...Administracja (łac. administrare - być pomocnym) to zorganizowana działalność realizowana przy pomocy określonego aparatu i zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Działalność taka, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, nazywana jest administracją publiczną. Jednak termin „admin...

Pytania wraz z odpowiedziami z administracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Administracja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2317

...1. Definicja administracji publicznej Ujęcie podmiotowo przedmiotowe: Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustaw...

Wojewoda i starosta

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974

Urząd wojewody i starosty. Funkcje i rola. Obowiązki. Wojewoda i starosta Wojewoda-na czele adm wojewodztwa stal wojewoda, mianowany przez prezydenta na wniosek RM przedstawiony przez ministra spraw wew. Wojewoda podlegal pod wzgledem osobowym ministrowi spraw wew, w zakresie sluzbowym wlasciwym mi...

69 zagadnień z marketingu

 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1659

Poruszane zagadnienia to: istota marketingu, Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej, Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji sprzedażowej, Co to jest marketing mix, Na czym polega specyfika marketingu usług, zakres działań zarządu przedsiębiorstwa w obszarze ...

Aktywizacja sprzedaży

 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3836

Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu Cele i rodzaje aktywizacji sprzedaży Najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktów. Zadaniem jej jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy ...

Marketing - orientacja produktowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Administracja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3612

orientacja produktowa - pogląd gdzie przyjmuje się, że konsumenci będą preferować dane produkty. (Ford T z 1905 r. - masowa sprzedaż przy braku konkurencji), brak uwzględnienia potrzeb konsumentów. Orientacja sprzedażowa - nastawiona na intensyfikację promocji dystrybucji, brak uwzględnienia ...

Socjologia-giddens

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3724

Durkheim, Marx, Weber Rozwój myśli socjologicznej Każdego, kto zaczyna studiować socjologię, intryguje wielość poznawanych stanowisk. Socjologia nigdy nie była dziedziną, w której istniałby jednolity zrąb zgodnie przez wszyst-kich uznawanych idei. Socjologowie często spierają się co do tego, jak n...

Kodeks postępowania administracyjnego - Decyzja administracyjna

 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1911

1. Nie jest decyzją administracyjną: - odmowa organu administracji państwowej zawarcia umowy dzierżawy gruntów Państwowego Funduszu ziemi, mimo że zasady wydzierżawienia tych gruntów zostały uregulowane przez Ministra Rolnictwa. 2. NSA jest właściwy w rozstrzyganiu skarg na decyzje dotyczące: -...

Administracja publiczna - Literatura

 • Administracja
Pobrań: 322
Wyświetleń: 8498

Ma 20 stron. Porusza takie kwestie jak: przyczyny zainteresowania administracją, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym, klasyfikacja i typologia organów administracji publicznej, akty powszechnie obowiązujące, akty prawa miejscowego, akty kierownictwa wewnętrznego, rządowy proces podejmowani...