Administracja - strona 12

Podstawowe pojęcia teorii organizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1239

podstawowe pojęcia teorii organizacji 1. Organizacja Teoria organizacji i kierownictwa a nauka administracji Pod terminem teoria organizacji kryje się organizacja każdej ludzkiej działalności, także administracji - bo to także rodzaj działalności człowieka. Różnią się one stopniem uogólnienia - na...

Prace kierownicze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Prace kierownicze IV. 1. Zagadnienia planowania pracy własnej przez kierownika Kierownik planując prace własną ( nie utożsamiać z rozkładem dnia) winien zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: -                     zajmować się zadaniami strategicznymi ( pozostałe zadania wykonują pod...

Struktura organizacyjna instytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 833

Struktura organizacyjna instytucji 3.1 Pojęcie struktury organizacyjnej (schemat organizacyjny, stopień podziału organizacyjnego a szczebel kierowania, liczenie szczebli kierowania) Struktura - to budowa instytucji, podział na części...

Teoria struktur organizacyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Teoria struktur organizacyjnych Struktury organizacyjne można podzielić ze względu na : Rodzaj więzi jakie przeważają w danej instytucji -         ze względu na charakter powiązań : struktura liniowa-służbowa, struktura funkcjonalna struktu...

Typologia stylów kierownictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 875

Typologia stylów kierownictwa na podstawie kryterium; relacje „przełożony -podwładny” w procesie kierowania. Metoda kierowania polega na wymieszaniu 3 elementów kierowania. Metody dyrektywne -przeważają zlecenia i bodźce (argumenty w oddali)/ Metody integratywne (?)- przeważają zlecenia i argumen...

Administracja publiczna - Administracja państwowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1575

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- OPRACOWANE PYTANIA DO EGZAMINU 1. Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? W państwie demokratycznym administracja jest sługą społeczeństwa. Służy ona społeczeństwu, a w obrębie samorządu- odpowiednim społecznościom, przede wszystkim jako aparat wykona...

Administracja Publiczna-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1246

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 805

Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? Społeczny rodowód administracji wynika z kilku podstawowych przesłanek. Przede wszystkim ze wspólnotowego charakteru stosunków miedzy ludźmi (ukształtowanie się społeczeństwa jako ...

Administracja publiczna-opracowanie pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1036

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- OPRACOWANE PYTANIA DO EGZAMINU 1. Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? W państwie demokratycznym administracja jest sługą społeczeństwa. Służy ona społeczeństwu, a w obrębie samorządu- odpowiednim społecznościom, przede wszystkim jako aparat wykona...

Administracja publiczna-opracowanie - Postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia...