Higiena i epidemiologia - strona 9

Higiena i epidemiologia, Rtęć - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Rtęć Rtęć i większość jej związków jest silnie toksyczna i stanowi częste zanieczyszczenie środowiska. WODA: mikroorganizmy metylują ją i w ten sposób powstaje związek metaloorganiczny - dimetylortęć. - rozpuszczalny w tłuszcza...

Ryzyko i miary ryzyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Ryzyko i miary ryzyka ryzyko - prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia, najczęściej u osoby, lub zjawiska, najczęściej w populacji; - oczekiwana lub rzeczywista częstość występowania (prawdopodobieństwo) określonego, szkodliwego efektu zdrowotnego w warunkach narażenia na czynnik chemicz...

Skutki zdrowotne ekspozycji na 3 wybrane zakresy promieniowania - omó...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Skutki zdrowotne ekspozycji na 3 wybrane zakresy promieniowania 1) UV - zdrowotne konsekwencje narażania na promieniowanie UV: 1. fotostarzenie się skóry - czyli przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloma procesami zachodzącymi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, 2. nowotwory s...

Stres i zmiany nim wywołane - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Stres i zmiany nim wywołane stres - dynamiczna relacja między człowiekiem a otoczeniem, odbierana jako wymagająca wysiłku adaptacyjnego lub przekraczająca wrażliwość jednostki eustres - stres pozytywny - mobilizujący dystres - stres negatywny neustres - obojętny dla jednych, dla innych eu- lub d...

Testy statystycznej znamienności różnic

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Testy statystycznej znamienności różnic testy statystyczne dzielimy na dwie grupy: a. parametryczne - by mierzyć cechę mierzalną; weryfikują one H0 przez weryfikację konkretnego parametru ją opisującego; są bardziej wymagające niż nieparametryczne bo wymagają spełnienia przez rozkład pewnych założ...

Typy epidemiologicznych badań analitycznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

Typy epidemiologicznych badań analitycznych Badania epidemiologiczne: I Badania obserwacyjne: 1)opisowe - „fotografia populacji” 2)analityczne -etiologiczne, uwzględniają związki przyczynowo skutkowe: -ekologiczne (korelacyjne) -przekrojowe (rozpowszechnienie zjawisk zdrowotnych) -kliniczno-k...

Typy WZW i profilaktyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Typy WZW i profilaktyka paraenteralne: B Hepadnavirus nr 1 / C Flavivirus C / D (ułomny wirus delta - pomocnik B) / G (Flavivirus - pomocnik C) pokarmowe: A Enterovirus nr 72 i E retrowirus; w Polsce nie występuje objawy WZW: nosicielstwo i...

Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń Zapalenie skóry wywołane przez podraźnienie / Reakcje alergiczne typu opóźnionego / Reakcje alergiczne typu natychmiastowego (uogólniona anafilaksja) Nadwrażliwość - nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej...

Witaminy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Witaminy - podział, źródła, rola Z punktu widzenia chemicznego witaminy należą do różnych grup związków organicznych, a jedynie ich znaczenie dla organizmów żywych pozwala opisywać je pod wspólną nazwą. Z tego też powodu tradycyjnie witaminy dzieli się na: rozpuszczalne w wodzie witamina C (

Wpływ odżywiania na zęby - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

WPŁYW ODŻYWIANIA NA ZĘBY Rozwój i mineralizacja zębów rozpoczyna się już bardzo wcześnie, bo od 4 tygodnia ciąży (3 miesiąc -zawiązki zębów mlecznych, 5 miesiąc -zawiązki zębów stałych), a kończy około 20 roku życia. Wszystkie niedobory pokarmowe w tym okresie, a szczególnie w okresie ciąży, karmie...