Higiena i epidemiologia - strona 8

Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym - porów...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym badanie eksperymentalne- celowe i kontrolowane sterowanie jedną określoną cechą(przyczyną), co pozwala badającemu dokładnie i miarodajnie ocenić oddziaływanie tej cechy na wybrane funkcje zdrowotne organizmu; doświadczenia można wykonywa...

Podział leków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1890

Podział leków Lek - każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), wprowadzana do organizmu w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjolo...

Higiena i epidemiologia, Postulaty Hilla - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3101

Postulaty Hilla kryteria przyczynowości Austina Bradforda Hilla (1897-1991) - cenionego brytyjskiego statystyka medycznego. Wyróżnił on dziewięć warunków, jakie musi spełniać rozpatrywana przesłanka, by można ją było uznać za przyczynę danego zjawiska. W przypadku koncepcji Hilla kryteria służą gł...

Rodzaje zmienności zjawisk zdrowotnych w czasie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1974

Rodzaje zmienności zjawisk zdrowotnych w czasie ma na nią wpływ: OKRES WYLĘGANIA CHOROBY - po jakim czasie od ekspozycji na dany czynnik szkodliwy pojawiają się kliniczne objawy danej choroby Zmienność sekularna - zmiany w występowaniu chorób, zgonów lub innych zjawisk zdrowotnych na przestrzeni ...

Rola błonnika i wartości odżywcze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

Rola błonnika i wartości odżywcze błonnik - roślinne wielocukry i ligniny, oporne na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego człowieka. mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym ( celuloza , hemicelulozy,

Rola szczepień ochronnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

Rola szczepień ochronnych SZCZEPIENIA OCHRONNE polegają na sztucznym wprowadzeniu określonych antygenów py wiekowe w postaci szczepionki do organizmu w celu uodpornienia go na naturalne zakażenia drobnoustrojem chorobotwórczym lub niekiedy kilkoma drobnoustrojami

Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia - porównani...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 6902

Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia prewencja - skierowana jest do grup ryzyka, których celem jest najczęściej wczesne wykrycie choroby (przesiewowe) - związana z paradygmatem biomedycznym - edukacja zorientowana jest na zapobieganie chorobom. Upowszechnia się zalecenia re...