Higiena i epidemiologia - strona 7

Medycyna środowiskowa i jej zadania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Medycyna środowiskowa i jej zadania Dyscyplina medyczna zajmująca się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń zdrowotnych spowodowanych działaniem czynników środowiskowych.Specjalność interdyscyplinarna wykorzystująca wiedzę naukową z zakresu toksykologii,

Higiena i epidemiologia, Metale ciężkie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

Metale METALE CIĘŻKIE - zanieczyszczenia środowiska i ich toksyczność = Pb Hg Cd As a. OŁÓW • Źródła: benzyna z tetraetylkiem ołowiu(antydetonator, ciecz- przez skore) spalanie paliw kopalnych, pyły, lakiery z ołowiem (stare) + lakiery stosowane wewnątrz naczyń kuchennych materiały lutownicze,...

Higiena i epidemiologia, Metody oczyszczania ścieków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Metody oczyszczania ścieków Pierwszy etap to oczyszczanie wstępne mechaniczne, w którym usuwa się zanieczyszczenia stałe nierozpuszczalne za pomocą krat i sit, zawiesiny ziarniste usuwane są w piaskownikach, a tłuszcze i oleje w odtłuszczaczach, małe zawiesiny i koloidy usuwane są w osadnikach w pr...

Metody sterylizacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Sterylizacja - metody sterylizacji para wodna w nadciśnieniu, suche gorące powietrze, sterylizacja niskotemperaturowa-gazowanie tlenkiem etylenu lub formaldehydem, niskotemperaturowa sterylizacja plazmowa; Sterylizacja parowa - proces jest przeprowadzany w autoklawach czynnikiem sterylizującym ...

Metody uzdatniania wody - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Metody uzdatniania wody Uzdatnianie wody - proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdat...

Miary rozrzutu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Miary rozrzutu Rozrzut (także: rozproszenie, rozsiew, dyspersja) - zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej. Jest tym większy, im bardziej te wartości odchylają się od tendencji centralnej. Obok tendencji centralnej rozrzut jest podstawową ...

Miejsce pracy stomatologa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Miejsce pracy stomatologa Normy sanitarno-architektoniczne: Praktyka stomatologiczna powinna być wyposażona w następujące pomieszczenia : poczekalnię dla pacjentów ,toaletę dla pacjentów, toaletę dla personelu, pomieszczenia zabiegowe, pomieszczenie socjalne i ewentualnie osobne pomieszczenie ster...

Mierniki zdrowia populacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Mierniki zdrowia populacji mierniki stanu zdrowia populacji: negatywne (większe znaczenie) - statystyki zgonów/chorób i inwalidztwa Chorobowość - liczba osób chorych ogółem / liczba osób narażonych w populacji : chorobowość chwilowa / chorob...

Narząd krytyczny i stężenie krytyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Narząd krytyczny i stężenie krytyczne narząd krytyczny - Narząd, który jako pierwszy osiąga stężenie krytyczne substancji toksycznej, np. metalu, w określonych warunkach narażenia danej populacji. W narządzie tym najwcześniej występują ef...

Narządy krytyczne dla Hg, Pb, Cd

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

Narządy krytyczne dla Hg, Pb, Cd Pb Układ nerwowy O.U.N. dzieci : zaburzenia neuropsychologiczne, silna neurotoksyna czerwonych krwinek,inhibicja syntezy hemu, anemia, choroby układu sercowo naczyniowego uszkodzenia nerek (nefropatia) - wc...