Statystyka - strona 45

Statystyka - pytanie 33

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

33. Które momenty, centralne lub absolutne, statystyka wykorzystuje w opisie rozkładów? W statystyce wykorzystuje się, w opisie rozkładów oba momenty, ponieważ momenty absolutne dzielą się na momenty zwykłe i centralne, w których sumuje się

Metody statystyczne w turystyce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rola statystyki w naukowym poznaniu turystyki, definicja statystyki, metody statystyczne, ogólny model struktury procesu badawczego, analiza badań statystycznych...

Tablice_F-Snedecora

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

Kwantyle rozkładu F-Snedecora dla poziomu istotności 0,05   ...

Statystyka opisowa-wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Statystyka opisowa-wykłady, statystyka, zbiorowość i cechy statystyczne, strategie statystyczne, wykresy statystyczne...

Statystyka - pytanie 23

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

23. Jakimi przymiotnikami statystycy opisują rozkłady cech? · Cechy mierzalne · Skokowe (punktowe albo dyskretne) · Ciągłe · Cechy niemierzalne · Porównywalne · Nieporównywalne ...

Statystyka - pytanie 46

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

46. Kiedy proste regresji są wzajemnie prostopadłe? (przykład) Im proste regresji leżą bliżej siebie, tym silniejszy związek korelacji. ...

Statystyka - wzory

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: weryfikacja hipotez nieparametrycznych, testy jednorodności, weryfikacja hipotez w analizie korelacji, momenty, miary koncentracji, korelacja....

Definicja statystyki, średnie, szeregi

 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1995

Ta notatka zawiera informacje na temat: fefinicja statystyki, średnie, szeregi. Ma 7 stron. Można w niej znaleźć wzory oraz takie zagadnienia jak: przedmiot badań w statystyce, statystyka finansowa, rodzaje średnich, kwartyle. ...

Statystyka - pytanie 43

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

43. Kiedy współczynnik korelacji jest równy zeru? Podaj przykład. Współczynnik korelacji = 0 gdy nie ma w ogóle korelacji, jakieś populacje nie mają ze sobą związku. Np ...

Statystyka - pytanie 65

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

65. Dlaczego posługujemy się tablicami rozkładu normalnego? Z konieczności? Dla wygody? Aby zaimponować niematematykom? Dla wygody, ponieważ łatwo można go odczytać. ...