Statystyka - strona 44

Statystyka - pytanie 17

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

17. Czy termin „miara statystyczna” należy brać dosłownie? Oczywiście, że nie należy brać tego terminu dosłownie. Pojęcie „miara statystyczna” możemy interpretować jako pewien wskaźnik podstawowy za pomocą którego możemy mniej więcej oszacować występującą normalnie częstość danego zdarzenia. ...

Statystyka - pytanie 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

27. Ile jest średnich: jedna czy trzy różne? Są trzy różne średnie: średnia arytmetyczna (to wartość przypadająca na jeden element), harmoniczna (to odwrotność unormowanej-a więc przypadającej a jeden element, sumy odwrotności miar poszczególnych elementów) i geometryczna(jest stosowana dla oblicze...

Statystyka - pytanie 55

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

55. Dlaczego statystycy nie opracowali tablic rozkładu dwumianowego? Zaniedbanie? Nieudolność? Inne przyczyny? Statystycy nie opracowali tablic rozkładu dwumianowego, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jego wartość oczekiwaną i wariancje ...

Statystyka - pytanie 58

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

58. Po co korzystać z rozkładu Poissona, jeśli w odwodzie stoi rozkład Bernoulliego? Wzór Poissona przybliża prawdopodobieństwo, również

Statystyka - pytanie 76

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

76. Dlaczego posługujemy się tablicami rozkładu normalnego? Z konieczności? Dla wygody? Aby zaimponować niema tematykom? Ponieważ w przypadku rozkładu normalnego całka z krzywej gęstości to: Jest dystrybuantą, nie jest całką elementarną. Nie...

Statystyka - pytanie 81

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

81. We wnioskowaniu „z populacji o próbie” określamy rozkład średniej z próby. Dlaczego jedynie „rozkład”, a nie wartość średniej? Ponieważ w tym wnioskowaniu średnia określona jest parabolicznie ( Z uwagi na losowy charakter wyboru w każdym konkretnym losowaniu średnia będzie inna). ...

Statystyka - pytanie 83

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

83. W jakich przypadkach losowanie jednoznacznie wyznaczy średnią z próby? Uzasadnij odp. opisowo oraz rachunkowo. W przypadku gdy n=1 (gdy losujemy jeden element) i wtedy rozkład oczekiwany jest identyczny z rozkładem cech w populacji G ...

Statystyka-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Statystyka - od słowa ,,status'' - państwo. nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe. Zajmuje się głównie tworzeniem i rozwijaniem użytecznych narzędzi- sprawdzonych metod , które umożliwiają nam op...

Statystyka - pytanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Co jest przedmiotem opisu w statystyce? Przedmiotem opisu w statystyce są populacje (czyli zbiorowości), traktowane jako wielość. Statystycy ustalają właściwości obiektów, z których składa się populacja i na tej podstawie orzekają, w jaki sposób rozpatrywana cecha przysługuje zbiorowości. ...

Statystyka - pytanie 32

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

32. Czemu służy współczynnik zmienności? Odp. Zilustruj przykładem. Współczynnik zmienności umożliwia porównanie zmienności populacji o różnym stopniu wielkości. miara bezwzględna zróżnicowania współczynnik zmienności = miara bez...