Statystyka - strona 42

Statystyka - pytanie 72

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

72. Jak rozumieć termin „wartość najbardziej prawdopodobna”? Odróżnij przypadek zmiennej skokowej oraz zmiennej ciągłej. To wartość, która będzie miała największe prawdopodobieństwo w losowaniu. Czyli ta, która najprawdopodobniej się trafi. W zmiennej skokowej będzie to konkretne zdarzenie (no bo s...

Statystyka - pytanie 73

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

73. Dlaczego znajomość rozkładu normalnego ma tak wielkie znaczenie ogólnokształcące? Znajomość rozkładu normalnego ma tak wielkie znaczenie ogólnokształcące, gdyż jest jednym z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgr...

Statystyka - pytanie 77

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

77. Dlaczego standaryzujmy zmienną losową? Standaryzacji dokonuje się w celu obliczenia prawdopodobieństwa zmiennej X w rozkładzie normalnym o dowolnej wartości oczekiwanej „m” i odchyleniu standardowym „ ”. Proces standaryzacji jest w gruncie rzeczy mało skomplikowany. Standaryzacja polega na spro...

Statystyka - pytanie 80

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

80. Na czym polega wnioskowanie statystyczne? Odróżnij jego odmiany. We wnioskowaniu statystycznym badamy rozkład w zbiorze i na tej podstawie orzekamy o rozkładzie cech w innym zbiorze, do tego podobnym. Odmiany: Wnioskowanie ...

Wnioskowanie statystyczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

Na czym polega wnioskowanie statystyczne ? Odróżnij jego odmiany. We wnioskowaniu statystycznym badamy (empirycznie) rozkład cechy z zbiorze - i na jej podstawie orzekamy ( dedukcyjnie) o rozkładzie cechy w innym zbiorze, do tamt...

Regresja nieliniowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Zarębski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Greń, str. 182-187 Uwaga. Można używać logarytmów dziesiętnych - tak przyjęto w zbiorze zadań Grenia, lub o dowolnej innej podstawie - w szczególności naturalnych. Większość plików zawiera obliczenia obiema tymi metodami. Model I Reg...

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa . Jeżeli Ω jest daną przestrzenią zdarzeń elementarnych i każdemu zdarzeniu jest przyporządkowana dokładnie jedna liczba P(A) taka, że: -P(A),-dla każdej pary wyłączających się zd...

Hipoteza statystyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie dotyczące rozkładu populacji - postaci funkcyjnej lub wartości parametru rozkładu. Proces sprawdzenia prawdziwości tego przypuszczenia na podstawie wyników próby losowej to

Rozkład dwupunktowy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Rozkład dwupunktowy - rozkład dyskretny prawdopodobieństwa w którym zmienna losowa przyjmuje tylko dwie różne wartości. Jest on na przykład rezultatem doświadczenia (zwanego próbą Bernoulliego), w wyniku którego określone zdarzenie A wystąpi lub nie wystąpi. Szczególnym przypadkiem jest rozkład ze...

Rozkład Poissona-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Rozkład Poissona (czyt. płasona) - rozkład dyskretny przedstawiający liczbę wystąpień zjawiska w czasie t, w określonej liczbie prób, jeśli wystąpienia te są niezależne od siebie. Rozkład ma zastosowanie do obliczenia przybliżonej wartośc...