Statystyka - strona 41

Statystyka - pytanie 41

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

41. O czym informuje współczynnik korelacji? O sile zależności w związku liniowym. Współczynnik korelacji - liczba określająca w jakim stopniu zmienne są współzależne. Jest miarą korelacji dwu (lub więcej) zmiennych. Istnieje wiele różnych wzorów określanych jako współczynniki korelacji. Większość...

Statystyka - pytanie 42

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

42. Dlaczego współczynnik korelacji jest rzadko równy „1” albo „-1”? Wartość korelacji w populacji często nie jest znana więc szacuje się ją npd zmienności losowej par wyników i obserwacji zmiennych, otrzymując współczynnik korelacji z próby. Dlatego też współczynnik rzadko jest równy 1 albo -1 po...

Statystyka - pytanie 47

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

47. Dlaczego proste regresji tak rzadko są wzajemnie prostopadłe? Odp zilustruj przykładem. Bardzo trudno jest dobrać współczynnik tak, aby były one ze sobą silnie skorelowane. Dokładność funkcji regresji ocenia dopasowanie modelu do danych empirycznych. Jej pomiar opiera się na obliczaniu reszt t...

Statystyka - pytanie 50

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

50. Jak (w dwu krokach) powstaje funkcja rozkładu prawdopodobieństwa? Co w niej jest obiektywne, a co arbitralne („subiektywne”)? Najpierw tworzymy funkcje zwana zmienną losową poprzez przyporządkowanie zjawisku Z

Statystyka - pytanie 56

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

56. Dlaczego rozkład Poissona jest nazywany rozkładem rzadkich zdarzeń? W odpowiedzi powołaj się na przykłady. Rozkład Poissona jest rozkładem zmiennej losowej skokowej, który stosuje się w przypadku określania prawdopodobieństwa zajścia ...

Statystyka - pytanie 61

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

61. Dlaczego w przypadku zmiennej ciągłej w miejsce tradycyjnego „prawdopodobieństwa” występuje funkcją gęstości? Gdy zmienna losowa jest ciągła , nie jest możliwe przyporządkowanie każdej wartości argumentu prawdopodobieństwa różnego od zera. W takim przypadku suma prawdopodobieństw byłaby nieskoń...

Statystyka - pytanie 63

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

63. Jak rozumieć termin „wartość najbardziej prawdopodobna”? Odróżnij przypadek zmiennej skokowej oraz zmiennej ciągłej. To wartość, która będzie miała największe prawdopodobieństwo w losowaniu. Czyli ta, która najprawdopodobniej się trafi. W zmiennej skokowej będzie to konkretne zdarzenie (no bo s...

Statystyka - pytanie 64

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

64. Dlaczego znajomość rozkładu normalnego ma tak wielkie znaczenie ogólnokształcące? Znajomość rozkładu normalnego ma tak wielkie znaczenie ogólnokształcące, gdyż jest jednym z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgr...

Statystyka - pytanie 66

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

66. Dlaczego standaryzujmy zmienną losową? Standaryzacji dokonuje się w celu obliczenia prawdopodobieństwa zmiennej X w rozkładzie normalnym o dowolnej wartości oczekiwanej „m” i odchyleniu standardowym „ ”. Proces standaryzacji jest w gruncie rzeczy mało skomplikowany. Standaryzacja polega na spro...

Statystyka - pytanie 70

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

70. Dlaczego w przypadku zmiennej ciągłej w miejsce tradycyjnego „prawdopodobieństwa” występuje funkcją gęstości? Gdy zmienna losowa jest ciągła , nie jest możliwe przyporządkowanie każdej wartości argumentu prawdopodobieństwa różnego od zera. W takim przypadku suma prawdopodobieństw byłaby nieskoń...