Statystyka - strona 40

Statystyka - pytanie 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

4. W jaki sposób statystycy badają zbiorowości? Jakie zbiorowości? Czym statystyka różni się od teorii zbiorów (teorii mnogości)? Statystyka bada rozkłady cech a w ten sposób (pośrednio) zbiorowości. Bada te zbiorowości, które są i które m...

Statystyka - pytanie 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

7. Na jakie trudności napotykają statystycy na poszczególnych etapach swojej pracy? Etap I: Dotarcie do elementów, szczególnie nietypowych Trudność w losowym wyborze próby Etap II: Kłopoty z dotarciem (przy bezpośrednim zbieraniu danych) Wiarygodność sprawozdań Etap III i IV: Błędy statystyka...

Statystyka - pytanie 12

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

12. W jaki sposób statystycy porządkują dane źródłowe? Statystycy porządkują otrzymane dane źródłowe w postaci szeregów: 1. Empirycznego- otrzymane wartości ustawia się od najmniejszej do największej. 2. Punktowego- poszczególnym wartością liczności przyporządkowuje się liczność ich wystąpienia w...

Statystyka - pytanie 13

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

13. W jaki sposób statystycy prezentują dane statystyczne? Uporządkowane dane liczbowe statystycy przedstawiają zazwyczaj tabelarycznie- w postaci tablic (tabel), albo graficznie- w postaci wykresów . Dla zmiennej skokowej graficzna prezentacja danych statystycznych przyjmuje postać: 1) Wykresu l...

Statystyka - pytanie 22

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

22. Odróżnij miary względne (współczynniki) i bezwzględne. Bezwzględne miary zróżnicowania to odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe (miary klasyczne) oraz rozstęp i ...

Statystyka - pytanie 24

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

24. Przedstaw klasyfikację rozkładów. Wskaż kryterium każdego podziału. Typy rozkładów: *ze względu na rodzaj danych -rozkład zmiennej skokowej -rozkład zmiennej ciągłej * ze względu na symetrię -symetryczny, w tym rozróżnia się rozkład spłaszczony (leptokurytczny), wysmukły (platokurtyczny), ...

Statystyka - pytanie 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

30. Odróżnij miary zmienności. Po co ich, aż tyle? Miary zmienności (miary: zróżnicowania, rozproszenia i dyspersji) klasyczne i pozycyjne oraz miary bezwzględne(rozstęp, odchylenie przeciętne i odchylenie standardowe) i miary względne(

Statystyka - pytanie 31

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

31. Zinterpretuj (na ile to możliwe) miary zmienności. Bezwzględne miary rozproszenia to odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe (miary klasyczne) oraz rozstęp i odchy...

Statystyka - pytanie 34

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

34. Opisz zjawisko asymetrii. (przykłady i ilustracja) Asymetria np. asymetria dorzecza - znaczne zróżnicowanie wielkości prawej i lewej części dorzecza (zarówno pod względem powierzchni jak i liczby dopływów). Asymetria lewostronna Asymetria pr...

Statystyka - pytanie 40

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

40. Czemu służy liczenie współczynnika korelacji? Czy w ten sposób można wykryć związki pzyczynowo-skutkowe? Badamy zależność zmiennych określając typ zależności i sile współzależności zmiennych. Typ jest to zależność liniowa lub krzywoliniowa. Dla zależności liniowej określa się dodatkowo kierunek...