Statystyka - strona 39

Badanie korelacji między cechami

 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2492

Ma 7 stron. Obejmuje takie zagadnienia jak: korelacja dodatnia, odchylenia standardowe. Dodatkowo można w niej znaleźć zadania. BADANIE KORELACJI MIĘDZY CECHAMI Zależność korelacyjna między cechami mierzalnymi charakteryzuje się tym, że ściśle określonym wartościom jednej zmiennej przyporządkowan...

Testowanie hipotez statystycznych

 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Ma 3 strony. Obejmuje takie zagadnienia jak: definicja hipotezy statystycznej, błąd drugiego rodzaju, sprawdzian hipotezy, testowanie hipotezy o wartości przeciętnej. Statystyka. TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Rozkład normalny gęstość rozkładu N(0 ; 1)i dystrybuanta Ogólnie N ( m , σ ) oznacza ...

Statystyka - podstawowe wzory

 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3122

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: średnia arytmetyczna, częstość, dominanta, granica przedziału, mediana, kwantyl, liczebność, wariancja, współczynnik zmienności, odchylenie ćwiartkowe, mierniki asymetrii, współczynnik asymetrii...

Krótki rys historyczny

 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

Ma 9 stron. Obejmuje takie kwestie jak: przedmiot i zadania statystyki, rodzaje badań statystycznych, organizacja badań statystycznych. Krótki rys historyczny Słowo STATYSTYKA wywodzi się od łacińskiego słowa STATUS oznaczającego „stan rzeczy”. W łacinie średniowiecznej słowa status używano dla op...

Statystyka praca zaliczeniowa u prof Roszczynialskiego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 938
Wyświetleń: 8015

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIEAnaliza na podstawie rocznika statystycznego roku 2008X Grupa Kraków, styczeń 2010Spis treści 1Wprowadzenie 3 2. Dane statystyczne 5 3. Charakterystyki opisowe zmiennych 63.1 Statystyki opisowe dla zmiennej „przemysł” 63.2 Statystyki opisowe ...

Statystyka - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 4648

Marek Landowski. Notatka składa się z 8 stron. Odpowiedzi: Cecha ilościowa: skokowa- przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich, cecha ta też nazywana jest dyskretną, np. ilość bakterii, liczba studentów w grupie, pracowników, pasażerów. Ciągła- przyjmująca wartości...

POJĘCIA STATYSTYKI

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1827

POJĘCIA STATYSTYKI: -nauka-gałąź matematyki stosowanej -zbiór danych ilościowych (liczbowych) -pewna wielkość opisująca rozkład teoretyczny ( t-Studenta) CELE STATYSTYKI: -analiza struktury procesów masowych -poszukiwanie powiązań między procesami -analiza dynamiki struktur i procesów zjawisk masowy...

Statystyka- wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1687

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zbiory mnogości, zbiory zbiorowości, statysyka opisowa, statystyka matematyczna, metody rozwiązywania probemów. ...

Statystyka - Losowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

W jakich przypadkach losowanie jednoznacznie wyznaczy średnią z próby ? Uzasadnij odpowiedź opisowo oraz rachunkowo. Problem przypomina zadanie gracza w totolotka, który przed wylosowaniem sześciu liczb chce je wskazać. Każdy element wybierany osobno z populacji określonej rozkładem normalnym. W ko...