Statystyka - strona 38

Co znaczy termin wartość krytyczna testu Statystycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Co znaczy termin wartość krytyczna testu Statystycznego. Wartość krytyczna testu statystycznego jest to taka wartość zmiennej X, która rozdziela przedział ufności (przedział, w którym są wartości statystyk, które otrzymawszy nie odrzucamy hipotezy zerowej; w.k. należy do niego) od obszaru krytyczne...

Czy można wyznaczyć równanie regresji dla populacji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Czy można wyznaczyć równanie regresji dla populacji. Uzasadnij. Teoretycznie można - w tym celu należałoby wziąć wszystkie pomiary w populacji i równanie postaci Y=β*X + α można by wyznaczyć ze wszystkich możliwych pomiarów. W praktyce jest to niewykonalne - populacje są tak liczne, że nie przesadz...

Definicja kwartyli-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Podaj definicję kwartyli. Jaki jest związek mediany z kwartylami. Kwartyle są to wartości zmiennej X takie, które wyznaczają na całym zasięgu zmiennej X cztery przedziały równoliczne (lub o równej częstości bądź prawdopodobieństwie). Jest ich więc trzy: Q1 Q2 i Q3. Na przykład pierwszy przedział, w...

Test ze statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Jan Czajowski
 • Statystyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2093

Test posiada poprawne odpowiedzi. Notatka porusza m.in. zagadnienia takie jak: średnie pozycyjne, średnia arytmetyczna, wskaźnik struktury, współczynnik asymetrii, badania reprezentacyjne, kwantyle,

Statystyka 21.10.2012

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Jacek Kowalski
 • Statystyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2331

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka metematyczna, statystyka losowa, zderzenie losowe, rodzaje zmiennych losowych, rozkład zmiennej ciągłej. ...

Korelacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2023

Zadanie domowe-korelacja W 28 gospodarstwach gminy Czermin (woj. podkarpackie) badano wielkość powierzchni użytków rolnych - UR (ha) i obsadę inwentarza żywego - Obsada (DJP). Odpowiednie zestawienie zawiera tabela …… Numer gospodarstwa Powi...

Projekt statystyczny - muzyka

 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5243

Dokument ma 14 stron, projekt dotyczy muzyki - najczęściej słuchanych gatunków, czasu przeznaczanego na słuchanie muzyki itp. Dokument składa się z części takich jak: statystyki opisowe, badania, test znaków, test kolejności par Wilcoxona, test U Manna-Whitneya, test serii Walda-Wolfowitza, test ra...

Statystyka - teoria i zadania

 • Politechnika Lubelska
 • Statystyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3731

Zagadnienia, poruszane w notatce, to np: miary średnie, średnia harmoniczna, rodzaje rozkłady empirycznego, miary tendencji centralnej, typy rozkładów empirycznych w zbiorowości statystycznej, parametry opisowe rozkładu wartości cech...

Sposoby stwierdzenia zależności korelacyjnej

 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2478

Ma 6 stron. Można w niej znaleźć takie kwestie jak: tablica korelacyjna dwu zmiennych, niezależność korelacyjna, siła, kierunek i kształt związku korelacyjnego, tablica czteropolowa. Sposoby stwierdzenia zależności korelacyjnej W przypadku