Statystyka - strona 37

Statystyka - pytanie 51

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

51. Wskaż (jeśli istnieją) odpowiedniki empiryczne pojęć (zmienna losowa, wartość oczekiwana, wariancja) zastosowanych w opisie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Wartość oczekiwana(nadzieja matematyczna) jest odpowie...

Statystyka - pytanie 62

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

62. Dlaczego w przypadku zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo trafienia do przedziału otwartego jest (liczbowo) równe prawdopodobieństwu trafienia do przedziału domkniętego? Domkniętego z której strony? Dzieje się tak, ponieważ dla zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo w konkretnym punkcie jest równe ...

Statystyka - pytanie 67

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

67. Dlaczego stosunkowo łatwo naszkicować wykres rozkładu normalnego? Odpowiedź zilustruj przykładem. Stosunkowo łatwo jest naszkicować wykres rozkładu normalnego, ponieważ jest możliwość sprowadzenia dowolnego rozkładu normalnego do postaci standardowego rozkładu normalnego, którego funkcja gęstośc...

Statystyka - pytanie 71

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

71. Dlaczego w przypadku zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo trafienia do przedziału otwartego jest (liczbowo) równe prawdopodobieństwu trafienia do przedziału domkniętego? Domkniętego z której strony? Dzieje się tak, ponieważ dla zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo w konkretnym punkcie jest równe ...

Statystyka - pytanie 75

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

75. Dlaczego stosunkowo łatwo naszkicować wykres rozkładu normalnego? Odpowiedź zilustruj przykładem. Stosunkowo łatwo jest naszkicować wykres rozkładu normalnego, ponieważ jest możliwość sprowadzenia dowolnego rozkładu normalnego do postaci standardowego rozkładu normalnego, którego funkcja gęstośc...

Wartość oczekiwana - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wartość oczekiwaną m = mg i odchylenie standardowej rozkładu normalnego charakteryzują cechy rozkładu z populacji generalnej G oraz średnią (ściślej jej rozkład) w hipotetycznej próbie pobranej z populacji G. Owa średnia jest określona probabilistycznie i dlatego wyznaczmy nie jej wartość ( z uwagi ...

Dystrybuanta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Dystrybuanta - w rachunku prawdop. statystyce i dziedzinach pokrewnych, funkcja rzeczywista jednoznacznie wyznaczająca

Mediana-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

Mediana (zwana też wartością środkową lub drugim kwartylem) to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana jest kwa...

Rozkład geometryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

Rozkład geometryczny jest dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa opisującym prawdopodobieństwo zdarzenia, że proces Bernoulliego odniesie pierwszy sukces dokładnie w k-tej próbie. k musi być liczbą naturalną dodatnią. Niekiedy...

Co znaczy termin reszta regresji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 224

Co znaczy termin „reszta regresji” [rysunki i oznaczenia dobre, komentarz nieprecyzyjny, niepotrzebna suma kwadratów odchyleń, czyli reszt] Reszta regresji jest to część pojedynczego pomiaru (np. u jednej badanej osoby) zmienności objaśnianej Y nie wyjaśnionej zmienną objaśniającą X. Na przykład o...