Statystyka - strona 34

Statystyka - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Statystyka Wykład trzeci Związek pomiędzy wiekiem żony i męża małżeństw zawartych w roku 1933: Wiek żony (w latach) Wiek Męża (w latach) Razem 15 - 20 20 - 25 25-30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 i więcej 15-20 33 189 56 8 2 - - ...

Statystyka - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Statystyka Wykład czwarty Metoda najmniejszych kwadratów Dopasowanie funkcji do danych rzeczywistych tak, aby różnice dodatnie i ujemne znosiły się jest niewystarczające, dlatego stosuje się metodę najmniejszych kwadratów Różnica pomiędzy danymi rzeczywistymi a teoretycznymi powinna przyjmować w...

Statystyka - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Statystyka Wykad pity STATYSTYKA EKONOMICZNA Opisuje zjawiska cile ekonomiczne. Zjawiska spoeczne s dominujce pod wzgldem masowoci. W tych zjawiskach, ktre s spoeczne nie mona dokona eksperymentu. Materia, ktr si zajmujemy ma zwizek z interesami (przedsiwzicia gospodarcze). Zjawiska spoeczne ...

Statystyka - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Statystyka Wykad szsty Rwnanie Bortkiewicza Rozwizujemy problem: jaki jest stosunek indeksu Paashego do indeksu typu Laspereyesa: mnoymy mianownik i licznik Qp przez q0p0 a QL przez do licznika dodajemy i odejmujemy mianownik wyraenie pomnoymy i podzielimy przez odchylenie standardowe Jeli ktr...

Statystyka - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Statystyka Wykład siódmy Mierzenie i eliminacje wahań okresowych z szeregu lub ciągu indeksów. Gospodarce procesy zawsze występują nierównomiernie. W każdym szeregu można wydzielić elementy: tendencje rozwojowe -trend wahania periodyczne - koniunkturalność, okresowość zjawiska nieregularne - w...

Statystyka - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Statystyka Wykład ósmy Badanie poziomu życiowego ludności Dotyczy materialnego położenia ludzi (stopa życiowa, dobrobyt ekonomiczny). Przez dobrobyt życiowy rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, indywidualnych i zbiorowych ludności w danym czasie, w danym kraju...

Zadania do rozwiązania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Zadanie 1. Zważono 10 losowo wybranych z dostawy główek czosnku otrzymując dane (waga główki w g): 15, 24, 19, 18, 21, 22, 26, 20, 17, 23. A) Przyjmując, że waga główek czosnku ma w populacji rozkład normalny wyznaczyć przedział ufności dla średniej wagi główek czosnku. Przyjąć α= 0,05. B)Jaka jest ...

Zadanie - korelacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zależność korelacyjna- polega ona na tym, że określonym wartościom jednej zmiennej odpowiadają ściśle określone średnie wartości drugiej zmiennej. Możemy zatem ustalić jak zmieni się wartość zmiennej zależnej (Y) w zależności do wartości średniej niezależnej (X). Poniżej przedstawiony został wykres...

Zadanie Analiza szergu czasowego - akcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

Analiza notowań akcji „Dębica” w okresie od 06.03.01r. do 03.05.01r. Data t Notowania „Dębica“ 06.03.01 1 26,13 08.03.01 2 25,88 10.03.01 3 25,82 12.03.01 4 27,70 14.03.01 5 25,20 16.03.01 6 26,05 18.03.01 7 25,80 20.03.01 8 25,10 22.03.01 9 24,93 24.03.01 10 25,02 ...

Wzory-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Estymacja punktowa Zgodność estymatora Można ją zbadać dwoma sposobami: I. , gdzie 0 (co oznacza, że ze wzrostem liczności próbki wzrasta dokładność oszacowania parametru - maleje, czyli przedział „naokoło” parametru maleje). II. oraz Nieobciążoność estymatora