Statystyka - strona 32

Maksymalna wartość statystyki chi-kwadrat-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Jaka jest maksymalna wartość statystyki chi-kwadrat w przypadku tabeli 2x2, a jaka w przypadku tabeli k na k, k=3. Czy wartość maksymalna Chi-kwadrat dla tabeli k*l musi być większa w przypadku k=/=l (względem k=l). Por. zadanie 73! Maksymalna wartość statystyki Chi-kwadrat: l) tabela 2x2; Chi-kw...

Jaka zmienna ma rozkład prawdopodobieństwa chi-kwadrat-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Jaka zmienna ma rozkład prawdopodobieństwa chi-kwadrat. Narysuj przykładowo taki rozkład, podaj jego parametry. Rozkład Chi-kw. charakteryzuje sumę kwadratów pomiarów zmiennej wystandaryzowanej o rozkładzie normalnym, tj. jeśli Z ma rozkład N (0;1), to suma (z21+ z21+ ...+ z2n) ma rozkład Chi.kw. o...

Próby niezależne, a próby zależne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Kiedy w próbkach mówi się „próby niezależne”, a kiedy „próby zależne”, czy rozróżnienie to wpływa na sposób testowania hipotezy zerowej. Rozróżnienie to wpływa, ponieważ stosujemy inne statystyki (o innej liczbie stopni swobody) oraz inny jest charakter wniosków z badań tymi dwiema metodami. Próby ...

Kryteria maksymalizacji R2-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Kryteria maksymalizacji R2: najważniejsze dwie: * metoda krokowa postępująca : posiadając pewien zbiór k zmiennych X na początek tworzymy model Y= bX +a wykorzystując zmienną Xj najbardziej korelującą z Y. Następnie tworzymy model regresji wielorakiej przyłączając kolejne zmienne X tak długo, dopó...

Statystyka Fishera-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Narysuj rozkład statystyki f­ Fishera i podaj jej definicje. F jest statystyką powstałą przez podzielenie wariancji dwóch prób niezależnych , pochodzących z populacji, w których zmienna X ma rozkład normalny. W sytuacji, gdy próby pobierane są z populacji o wariancjach homogenicznych σ21=σ22, to wa...

Definicję znanych miar rozproszenia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Podaj definicję znanych miar rozproszenia. Miary rozproszenia (jak rozproszyły się na osi nasze wartości zmiennej) to rozstęp, wariancja i odchylenia standardowe. Te charakterystyki mówią nam czy próbka rozłożyła się na całej skali, czy też dostaliśmy mało wartości ze skali, ale jest dużo wszystkic...

Przykład rozkładu średnich w dwuczynnikowym planie badawczym-opracowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Podaj przykład rozkładu średnich (w dwuczynnikowym planie badawczym) przy którym: Zmienna zależna: inteligencja Czynniki: Pierwszy: profil jak w zad.50, A, B, C ,D - cztery poziomy Drugi: płeć, K, M - dwa poziomy * brak efektów głównych działania obydwu czynników tocz istnieją efekty interakcyj...

Przykładowy rozkład frekwencji dwu zmiennych nominalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Przedstaw przykładowy rozkład frekwencji dwu zmiennych nominalnych z czterema kategoriami wartości, przy którym wartość statystyki chi.kw. byłaby maksymalna. niejasne co to są 4 kateg. zatem : gdy 2 zmienne każda po dwie kategorie: zm.1 \ zm.2 a b razem teore- a b razem A 240 0 240 ty...