Statystyka - strona 31

Metody probabilistyczne i statystyka stosowana-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Krzysztof Szajowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1939

Metody probabilistyczne i statystyka stosowana Lista 2 9 października 2012 1 Kombinatoryka 1. Na konkursie tańca spotyka się 5 panów i 8 pań. Każdy pan z każdą panią ma zatańczyć 2 różne tańce. Ile razy orkiestra musi grać, jeżeli jednocześnie mogą tańczyć 4 pary? 2. Ile można otrzymać czter...

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Krzysztof Szajowski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa Lista 3∗ 15 października 2012 1 Wprowadzenie w modele probabilistyczne 1.1 Własności prawdopodobieństwa 1. Doświadczenie polega na rzucaniu kostką do gry, aż do wyrzucenia po raz pierwszy sześciu oczek. Określić przestrzeń probabilistyczną. 2. W eks...

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa-zadania5

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Krzysztof Szajowski
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa Lista 4∗ 15 listopada 2012 1 Zmienne losowe W zadaniach tej listy w wielu przypadkach należy wyznaczyć wartości liczbowe dla prawdopodobieństw określonych zdarzeń. W ostatecznych rachunkach można posłużyć się tablicami z podręczników i skryptów lub ze...

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Krzysztof Szajowski
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa Lista 1∗ 1 października 2012 1 Miary opisowe rozkładu empirycznego 1. W dwóch komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa pracuje po dwie osoby. W pierwszej komórce miesięczne zarobki brutto wynoszą odpowiednio 2400,00 zł i 2600,00 zł, a w komórce drug...

Statystyka - opracowanie pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

W wyniku przeprowadzonego statystycznego testu istotności otrzymano poziom prawdopodobieństwa (P - wartość) P = 0,04. Jaka decyzję w stosunku do hipotezy zerowej należy podjąć jeśli przyjęto poziom istotności α = 0,05. P ≤ α, czyli odrzucamy hipotezę zerową na korzyść hipotezy alternatywnej. Na cz...

Co znaczy termin rozkład z próby statystyki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Co znaczy termin „rozkład z próby statystyki” oznacza rozkład prawdopodobieństwa statystyk, czyli pewnych funkcji na pomiarach, policzonych w różnych próbach. Bywa, że w swoich rozkładach statystyki te mają wartości oczekiwane w ...

Czy lepiej jest stosować test jednostronny czy dwustronny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Czy lepiej jest stosować test jednostronny czy dwustronny. Wyjaśnij na rysunku. Granice przedziału ufności dla testu jednostronnego jest mniejszy niż granica przedziału ufności dla testu dwustronnego. W związku z tym jest mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu wnioskowania 1 rzędu, czyli odr...

Pojęcie efektu głównego, a pojęcie kontrastu I rzędu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Czym różni się pojecie efektu głównego (działania czynnika) od pojęcia kontrastu I rzędu. W analizie wariancji zastanawiamy się, czy zróżnicowanie między pomiarami jest spowodowane czynnikiem czy też innymi przyczynami losowymi, nie kontrolowanymi w badaniu. Zróżnicowanie spowodowane przez czynnik ...

Wyniki wystandaryzowane-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

Dlaczego używa się wyników wystandaryzowanych zamiast zwykłych pomiarów wartości zmiennych. [por. pyt. 2, można przepisać tutaj też]. Wynik wystandaryzowany, w odróżnieniu od zwykłych pomiarów wartości zmiennych pozwała na interpretację wynilcu pojedynczej osoby w kontekście przeciętnego wyniku gru...

Ile stopni swobody ma wariancja i dlaczego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Ile stopni swobody ma wariancja i dlaczego. Stopniami swobody pewnej statystyki nazywamy liczbę pomiarów w niezależny sposób wpływających na tę statystykę. Wariancja ma n-1 stopnia swobody ponieważ spośród n pomiarów uznajemy, że niezależnie wpływa na nią n-1 pomiarów, ponieważ od każdego z n pomia...