Statystyka - strona 29

Materiały do ćwiczeń ze statystyki 6

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

1    Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Statystyka w IŚ    1. Pomoce naukowe  (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)  http://demonstrations.wolfram.com/MaximumLikelihoodEstimation/  http://demonstrations.wolfram.com/MaximumLikelihoodEstimatorsWithNormallyDistributedError/  http://demon...

Materiały do ćwiczeń ze statystyki 4

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

1    Pomoce:   (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)    http://demonstrations.wolfram.com/TheNormalDistribution/  http://demonstrations.wolfram.com/StandardNormalDistributionAreas/    http://demonstrations.wolfram.com/ComparingNormalAndStudentsTDistributions/  http://demonstrations.w...

Estymacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

Estymacja to dział wnioskowania statystycznego będący zbiorem metod pozwalających na uogólnianie wyników badania próby losowej na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji oraz szacowanie błędów wynika...

Karta wzorów - opracowanie - Miary poziomu przeciętnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Katarzyna Saternus
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526

Karta wzorów Miary poziomu przeciętnego: Średnia arytmetyczna - Własności: Mediana - Dominanta Kwantyl - miara położenia Miary zróżnicowania: Wariancja - Odchylenie standardowe - Rozstęp - Współczynnik zmienności - Miary asymetrii: Trzeci moment centralny - Trzeci moment centralny zestandaryzo...

Analiza Wielowymiarowa - wskaźniki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1848

Kryterium względne Analityczne metody ustalania liczby skupień Czy można analitycznie ustalić optymalna liczbę grup na która należy podzielić zbiór danych? Jeśli tak to jaka jest skuteczność takich metod? W literaturze tematu można znaleźć wiele wskaźników oceny optymalnej liczby grup, na która ...

Analiza szeregów czasowych - definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Definicja: Szeregiem czasowym nazywamy zbiór wartości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momentach (przedziałach) czasu. Oznaczając przez momenty (przedziały) czasu, w których obserwowano wartości pewnej zmiennej, a przez wyniki obserwacji,

Analiza wariancji - Model stały

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

JEDNOCZYNNIKOWY MODEL ANALIZY WARIANCJI (MODEL STAŁY) Sformułowanie modelu Zmienna Y w populacji generalnej (zmienna objaśniana) zależy od pewnego czynnika, który przyjmuje r poziomów. Przyjmując poziom czynnika za kryterium podziału w...

Badanie współzależności zjawisk

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

DWUWYMIAROWY ROZKŁAD EMPIRYCZNY Def. Empiryczny dwuwymiarowy rozkład cechy (X,Y) lub inaczej - empiryczny łączny rozkład cech X, Y określają liczebności n ij (i=1,...,k; j=1,...,l) odpowiadające parom wartości (x i , y j ). Liczebności te muszą spełniać warunek: gdzie n jest ogólną liczebnością zb...

Estymacja - obszerna definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

ESTYMACJA Def. Estymacją nazywamy szacowanie wartości parametrów, ewentualnie postaci rozkładu w populacji generalnej, na podstawie obserwacji uzyskanych w próbie losowej. Typy estymacji: - estymacja parameryczna estymacja nieparametryc zna - estymacja punktowa estymacja przedziałowa ESTYMATORY Zał...