Statystyka - strona 26

Wartości krytyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Rozwiazywanie zadan przez Internet: www.zadania-projekty.pl Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test prawostronny) n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Wartości krytyczne dla testu liczby se...

Wzory na całki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 595
Wyświetleń: 9947

Wzory na całki: 1.  dx  x  C 1 n 1 x  C , n  1 n 1 1 3.  xdx  x 2  C 2 1 4.  dx  ln x  C x ax x 5.  a dx  C ln a 2. n  x dx  6. e x dx  e x  C  7.  sin xdx   cos x  C  cos xdx  sin x  C  tgxdx   ln cos x  C  ctgxdx  ln sin x  C 8. 9. ...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Ćwiczenia z E. Ciborowską - zadania domowe Zadania z 14.10.2010 Zad 1 Rzucano 3 razy kostką. X - suma ilości szóstek. znaleźć rozkład tych zmiennych znaleźć dystrybuantę Zad 2 Strzelec oddał 10 strzałów. Prawdopodobieństwo trafienia w 1...

Statystyka - zadania przykładowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Zadanie 1 Rzucono 3 razy kostką. Niech X oznacza sumę ilości wyrzuconych ,,6”. Znaleźć rozkład tej zmiennej losowej, jej wartość oczekiwaną wariancję i obliczyć prawdopodobieństwo P(14) (…) … (ze zwracaniem). Obliczyć prawdopodobieństwo P(X..=28?) przez prawdopodobieństwo P(40<X..<50) gdz...

Wykład - zmienna losowa typu skokowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Zmienna losowa typu skokowego (dyskretnego) Zmienna losowa X jest typu skokowego (dyskretnego), jeśli przyjmuje ona tylko skończoną (lub przeliczalną) liczbę wartości {x1, x2, x3,..., xn} (tzw. punkty skokowe), tak, że dla każdego i=1,2,...,n.) (i=1,2,) P(X= xi)= pi0, gdzie ( ). Oznacza to, że z...

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Zmienne losowe Dla określenia zmiennej losowej potrzebna jest znajomość tzw. trójki probabilistycznej. Załóżmy, że dana jest przestrzeń probabilistyczna (E, S, P). Zmienną losową X nazywamy funkcję rzeczywistą określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i mierzalną względem ciała zdarzeń S: ...

Przygotowanie do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Różne małe zadanka ze statystyki matematycznej (jako przygotowanie do drugiego kolokwium) 1. Przeprowadzono n=16 pomiarów pojemności kondensatorów z danej partii produkcyjnej, i otrzymano średnią 20μF. Rozkład pojemności kondensatorów w partii przyjmujemy za normalny. Skonstruować a) 90% b) 95%

Wykład - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Zarębski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

To jest strona 0 Drukować od strony 1 (wskutek jakiegoś błędu, przy drukowaniu 2 stron na jednej kartce papieru, wydruk źle wychodzi - drukuje się najpierw oddzielnie strona 1, potem strony 2 i 3 itd). Jako strony do drukowania wskazać 1-8. PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI Mówiąc bardzo ogólnie, sta...

Wykład - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Zadania do wykładu 2. 1. Rzucamy symetryczną monetą tak długo, aż wypadnie pierwszy orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucimy mniej niż 4 razy monetą? Jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucimy monetą parzystą liczbę razy? Odpowiedź: Prawdopodobieństwo, że rzucimy mniej niż 4 razy = 7/8. ...

Ćwiczenia ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Zadania do wykładu 3. 1. Narysować i opisać elementy wykresu pudełkowego dla obserwacji 8, 5, 17, 18, 9, 4, 17, 16, 12 2. Narysować histogram dla obserwacji (przyjąć 5 przedziałów) 8, 5, 17, 18, 9, 4, 17, 16, 12, 14, 15, 5 3. Wyznaczyć pods...