Statystyka - strona 25

Ćwiczenia ze statystyki - cecha stała i zmienna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Zadanie 1 Zbadano studentów trzeciego roku WNSUG w Sopocie w dniu 22 lutego 1999 roku, pod względem wzrostu. zbuduj odpowiedni szereg statystyczny określ cechę: stałą i zmienną badania 185, 180, 170, 175, 171, 178, 173 (jednostka pomiaru: centymetry) Szereg uporządkowany Wzrost w cm x i 170 ...

Wykład - zbiorowość statystyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zbiorowość statystyczna (populacja generalna) - zbiorowość osób, rzeczy lub zjawisk, są przedmiotem badań statystycznych. Wybrana część populacji generalnej nazywana jest próbą I Typy zbiorowości statystycznych Zbiorowości skończenie liczna - ilościowo określona - np. studenci politologii Zbioro...

Statystyka - Cechy statystyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1687

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wykład II – Cechy statystyczne Cechy statystyczne można podzielić na ilościowe (mierzalne) i jakościowe (niemierzalne). Cechę nazwiemy mierzalną jeżeli poszczególne wartości tej cechy dają się wyraz...

Statystyka - Dynamika (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2373

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Dynamika (zadania) Zad.1. Przeciętne zatrudnienie w Polsce w latach 1989-1992 przedstawia tablica lata 1989 1990 1991 1992 przeciętne zatrydnienie (tys. osób) 12153,8 11375,4 10405,6 9575,1 a) wyznaczyć i zinterpretować indeksy jednopodstawowe (1989=...

Statystyka - Korelacja (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2093

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Korelacja (zadania) Zad.1. Producent napojów zgromadził dane o wielkości zamówień hurtowni (Y) i średniej temperaturze dobowej (X) w okresie lipiec-sierpień dla przypadkowo wybranych 10 dni. Dane w tablicy: Średnia temperatura dobowa 18 24 29 20 35 18 ...

Statystyka - Statystyka, badania stochastyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wykład I – Statystyka, zbiorowości, badania Statystyka jest nauką o metodach ilościowych, badania prawidłowości zjawisk (procesów masowych). Przez zjawisko masowe należy rozumieć takie zjawisko, które...

Statystyka - Wzory statystyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2282

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wzory statystyczne Analiza struktury 1 n 1 n 2 2 S    x i  x    xi  x 2 n i 1 n i 1 n wi  i  100% n 2 x 1 k 1 k 2 2 S   xi  x  ni   xi ni  x 2 n i 1 n i 1 1 k 1 k 2 2 2   S x   xi  x  ni   xi ni  x 2 n i1...

Statystyka - Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Zagadnienia do egzaminu 1. Cechę statystyczną niemierzalną nazywamy skokową jeżeli: Przybiera tylko niektóre wartości z pewnego przedziału liczbowego. 2. Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu ćwiartkowym, wyrażony w procentach oznacza: Jaki procent med...

Rozkład Dystrybuanty - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Cumulative Poisson Distribution Table Table shows cumulative probability functions of Poisson Distribution with various α. Example: to find the probability P(X ≤ 3) where X has a Poisson Distribu...

Statystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

F1 Zadanie 1. Zmienna losowa ma rozk ad o funkcji g sto ci f(x) = 1/(sqrt(8 pi)) exp(- (x-5)2/8). Poda warto x1 dla której prawdopodobie stwo P (X x1) =0,8 ... . Zadanie 2. Zmienna losowa X jest okre lona funkcj rozk adu prawdopodobie stwa xi pi Warto -1 0,1 0 0,3 1 0,4 2 0,2 o...