Statystyka - strona 24

Statystyka-pytania kontrolne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

STATYSTYKA - PYTANIA KONTROLNE, studia stacjonarne 2012/2013 WYKŁAD Realizacja: 10-15 godzin Materiał powtórzeniowo-rozszerzający CZĘŚ ć I 1. Pojęcie „statystyka” - różne rozumienia 2. Definicja i własne przykłady zbiorowości statystyc...

Sposb oceny niezależności(zależności) za pomocą testu chi-kwadrat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Sposób oceny niezależności(zależności) za pomocą testu chi-kwadrat * Statystyka bazuje na badaniach pełnych i częściowych . Wnioskowanie statystyczne- wyprowadzanie wniosków z próby na całą populację. Wnioskowanie odbywa się za pomocą kilku technik- korelacja-Pearson, test niezależności chi-kwadrat...

Sposób sporządzania wykresu korelacyjnego i tabeli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Sposób sporządzania wykresu korelacyjnego i tabeli korelacyjnej. Ocena zagadnienia korelacji na podstawie tych narzędzi. Wykres Sposobem stwierdzenia, czy istnieje korelacja między dwiema zmiennymi, jest diagram punktowy zwany też diagramem korelacyjnym (inaczej wykres) Wykresy, które reprezentują ...

Wykład - Analiza szeregu czasowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Analiza szeregu czasowego. Szeregi czasowe momentów - na dany moment Szeregi czasowe okresów - strumieni Zadanie Stan zatrudnienia w firmie X w 1999 roku kształtował się następująco 1 I 500 osób 1 II 600 osób 1 III 620 osób 1 IV 660 osób Gdybyśmy dla tych informacji zastosowali Średni czas ...

Wykład - Analiza wahań sezonowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

Analiza wahań sezonowych 1. Do badań musi być dane: miesięczne, kwartalne, półroczne, w szczególnych przypadkach tygodniowe - przez minimum 5 lat I Badania wahań sezonowych w których tendencja rozwojowa nie występuje. a. wahania sezonowe...

Wykład - dyspresja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Dyspersja - odchylenie od średniej Zadanie 1 Zużycie energii elektrycznej przez wybrane gospodarstwa domowe w marcu 2000 zamieszkujące wspólnie budynek w Gdańsku w kWh. Zbadaj tendencje centralną oraz dyspersje stosując odpowiednie miary. Zuż...

Wykład - Etapy badania statystycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Etapy badania statystycznego 1) Programowanie badania określenie celu badania określenie przedmiotu badania (cechy stałe) określenie zakresu badania (cechy zmienne) określenie metod badania (typ badania) określenie technik badania 2) Obserwacja statystyczna obserwacja kontrola porządkowani...

Wykład - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona Korelacja oznacza współzależność jeżeli x oddziaływuje na y i y oddziaływuje na x mówimy o korelacji. Najprostszym sposobem ujawnienia zależności korelacji istnieje między zjawiskiem lub cechą badanej zbiorowości jest grupowanie matematyczne w szeregi st...

Wykład wzory, szeregi ze statystyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

- średniej arytmetycznej nie liczymy: w szeregach o skrajnej asymetrii w rozkładach dwu i wielo modalnych w szeregach o otwartych przedziałach w rozkładach wklęsłych D - dominanty nie liczymy: w szeregach o skrajnej asymetrii w rozkładach dwu i wielo modalnych w rozkładach wklęsłych gdy jest...