Statystyka - strona 18

Analiza struktury (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Analiza struktury (zadania) ARKUSZ 1 ANALIZA STRUKTURY Zad.1. Porównano strukturę pracowników zakładu A i B pod względem wykształcenia. Ocenić stopień podobieństwa pracowników zakładów ze względu na wykształcenie stosując wskaźnik podobieństwa struktur. wy...

Statystyka - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

1. Suma odchyleń indywidualnych wartości cechy od średniej jest zawszerówna zerurówna jedenwartością ujemnawartością dodatniażadna z powyższych?2. Współczynnik zmienności towariancja

Demografia - tematyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne DEMOGRAFIA: tematyka zajęć PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii Przedmiot demografii: stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszkani...

Estymacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Jak rozumieć słowo estymacja ? Co znaczy estymować ? Operacją wnioskowania z parametrów próby o parametrach charakteryzujących populację nazywamy estymacją. Punktem wyjścia działań estymacyjnych jest wybór odpowiedniego estymatora Jak - na grunc...

Statystyka - Informacja o przedmiocie (X 2012)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej STATYSTYKA z demografią (studia stacjonarne) informacja o zajęciach („regulamin przedmiotu”) 1. O przedmiocie W standardach nauczania dla kierunku administracja „st...

Statystyka - Kolokwium 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne STATYSTYKA: kolokwium nr 3, wymagania UMIEJĘTNOŚCI obliczeniowe „WNIOSKOWANIE z populacji o próbie”: ustalanie rozkładu średniej w n-elementowej próbie, pobranej z populacja ...

Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1421

Kolokwium zaliczeniowe (2 zadania rachunkowe: 2 x 1,5pkt, 3 zadania teoretyczne: 3 x 0,5 pkt, czytelność i estetyka: 0,5 pkt, łącznie: 5,0 pkt.) UMIEJĘTNOŚCI SZEREG punktowy: utworzenie szeregu empirycznego oraz szeregu punktowego, prezentacja tabelaryczna szeregu (także: ∑ni, ωi, ∑ωi), prez...

Statystyka - Pomoc egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1533

84. Jak rozumieć słowo „estymacja”? co to znaczy „estymować”? nieskończoności, wariancja W estymacji punktowej wynikiem estymatora w próbie zbliża oszacowania jest ocena punktowa, się do wariancji estymatora wnatomiast w metodach estymacji populacji. przedziałowej oceną parametru nie

Statystyka - Przykładowe pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

w grupie 5: gr.A :ZADANIE1: dany jest szereg rozdzielczy 0-2(ni=20), 2-4(ni=30), 4-6(ni=30), 6-8(ni=30),8-10(ni=20). Ustal klasyczne miary zmienności( względne i bezwzględne). ZADANIE 2. 10-krotnie zmierzono dwie wlk współzależne, ustalo...

Statystyka - pytanie 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

6. Przedstaw etapy badania statystycznego. Zestaw je z etapami metody naukowej. Etap I: Wybór próby Na początek określa się, czy badaniu poddana zostanie cała populacja (bada...