Statystyka - strona 17

Miary i średnie pozycyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Statystyka Statystyka – nauka zajmująca się wykrywaniem, badaniem i opisywaniem zależności występujących w zjawiskach masowych; zbiór metod służących gromadzeniu, prezentacji, analizie i interpretacji danych. Przedmiotem badania statys...

Zadania ze statystyki-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Statystyka - wykład I I Przedmiot Statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status co oznacza stan, położenie ( we włoskim stato oznacza państwo) Statystyka jest to zbiór metod służących pozyskaniu prezentacji, analizie danych. Statystyka jest to nauka traktująca o

Rozkład empiryczny cech-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

1. Statystyka - zespół informacji liczbowych dotyczących wybranej grupy zjawisk masowych. Statystyka majątku narodowego, statystyka produkcji, ⇒ sztuka zdobywania informacji. Każdą decyzję poprzedza zebra-nie informacji. 2. Statystyka - dy...

Analizaq wariancji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

ANALIZA WARIANCJI - Jakie znasz rodzaje analizy wariancji? Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji, (jeden czynnik (zmienna dyskretna) i jedna cecha mierzona (zmienna ciągła)) Jednoczynnikowa wielozmiennowa (wi...

Statystyka-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1498

4. Co wspólnego mają interakcje w modelach regresji liniowej i analizy wariancji? To, co w drugich notatkach + Interakcje w modelach regresji liniowej i analizy wariancji - cechą wspólną jest zmienna, która jest moderatorem - wpływa na ...

Statystyka-opracowanie kolokwium, cz. 2

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1414

Co to jest interakcja między zmiennymi? Odpowiedź: INTERAKCJĘ MIEDZY czynnikami α i β możemy rozumieć jako łączny, nierozkładalny na sumę efektów czynnika α i β wpływ obu czynników na badaną zmienną ciągłą. Efekty czynników α i β nazywane są EFEKTAMI GŁÓWNYMI w dwuczynnikowym modelu

Statystyka-opracowanie kolokwium

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

Czym różni się hipoteza statystyczna od hipotezy badawczej? HIPOTEZA BADAWCZA - jest sformułowana w terminach badania, w terminach merytorycznych a nie statystycznych. Hipoteza badawcza, niekiedy nazywana hipotezą naukową jest propozycją przypuszczalnego rozwiązania problemu badawczego, przez który...

Statystyka-przygotowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 532

Czym różni się hipoteza statystyczna od hipotezy badawczej? Hipoteza statystyczna to każde przypuszczenie dotyczące rozkładu(rozkładów) prawdopodobieństwa badanej zmiennej losowej(zmiennych losowych). Przypuszczenie to może dotyczyć ...

Regresja liniowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Regresja liniowa: 1). Opis zmiennych: Zmienna wynikowa z badania: Zmienne objaśniające: Założono, że zmienna Y jest zależna od wymienionych zmiennych objaśniających oraz,...

Statystyka-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1617

Co to jest interakcja między zmiennymi? Przez interakcję dwóch zmiennych objaśniających rozumieć będziemy łączny, nierozkładalny na sumę efektów pojedynczych zmiennych, wpływ zmiennych objaśniajacych na zmienną objaśnianą. Co to jest zmienna kowariancyjna? Czy każda zmienna ciągła może być zmienną...