Matematyka - strona 73

Kombinacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, kombinacje, obliczanie kombinacji, kombinacje - metody rozwiązywania zadań. ...

Logarytm - własności logarytmów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, logarytm, własności logarytmów, liczba logarytmowana, logarytmy -zadania. ...

Nierówności kwadratowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, nierówności kwadratowe - rozwiązywanie zadań, miejsce zerowe funkcji, obliczanie delty. ...

Nierówności - Wyrażenie algebraiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, wyrażenie algebraiczne, nierówności, rozwiązywanie nierówności, szczególne przypadki nierówności. ...

Ostrosłupy - zastosowanie trygonometrii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, trójkąt prostokątny, ostrosłupy, trygonometria, pola powierzchni, ostrosłupy. ...

Podział odcinka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, podział odcinka, proste równoległe, półprosta. ...

Matematyka: pojęcie funkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: funkcja, podstawy matematyki, argument funkcji, dziedzina, zbiór wartości funkcji, wykres funkcji. ...

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: funkcja kwadratowa, postać kanoniczna, podstawy matematyki, parabola, zadania - funkcja kwadratowa. ...

Przekształcanie wzorów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wzory, przekształcanie wzorów, równania, pole trójkąta, podstawy matematyki. ...

Równania kwadratowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: równania kwadratowe, miejsca zerowe, delta, funkcja, wzory skróconego mnożenia. ...