Matematyka - strona 68

Funkcje trygonometryczne kątów ostrych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, trygonometria, kąty ostre, trójkąt, wartości funkcji trygonometrycznych, zadania - trygonometria. ...

Koło, okrąg, liczba pi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, koło, okrąg, liczba pi, geometria, definicja okręgu, promień, łuk, średnica. ...

Liczby na osi liczbowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, oś liczbowa, współrzędne punktu, liczby przeciwne, wartość bezwzględna,

Liczby rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, liczby rzymskie, symbol rzymski, symbol arabski, zasady zapisu liczb w systemie rzymskim. ...

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, miejsce zerowe, funkcja kwadratowa, delta, określanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej. ...

Mnożenie wielomianów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, wielomiany, wzory skróconego mnożenia, mnożenie wielomianów - rozwiązywanie zadań....

Nierówności wielomianowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, funkcja kwadratowa, nierówności wielomianowe, wykresy funkcji, nierówności wielomianowe - rozwiązywanie zadań. ...

Nierówności wymierne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, nierówności wymierne, dziedzina nierówności, miejsce zerowe funkcji, nierówności wymierne -rozwiązywanie zadań. ...

Pola figur podobnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pola figur, podstawy matematyki, figury podobne, skala podobieństwa, zadania - pola figur. ...

Pole koła

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole koła, liczba pi, koło, okrąg, średnia, podstawy matematyki. ...