Matematyka - strona 58

Siatka stereograficzna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Siatka stereograficzna Jest to siatka równokątna, a jej twórcą był prawdopodobnie Hippach i jej pierwszym zastosowaniem była powierzchnia nieba. Jest to rzut perspektywiczny, w którym promienie rzutujące wychodzą ze środka odwzorowanej bryły. Obwód tego koła jest jednocześnie obrazem

Odwzorowania płaszczyznowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Odwzorowania płaszczyznowe • siatka azymutalna powstaje na skutek przeniesienia siatki geograficznej na płaszczyznę przyłożoną stycznie (lub siecznie) w dowolnym miejscu kuli • obrazami

Odwzorowania równokątne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Odwzorowania równokątne • w odwzorowaniu wiernokątnym wszystkie kąty w danym punkcie odwzorowane są bez zniekształceń • elipsa zniekształceń ma kształt okręgu o promieniu zależnym od lokalnych zniekształceń długości • między dwie...

Odwzorowanie azymutalne równopolowe Lamberta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Odwzorowanie azymutalne równopolowe Lamberta (nazwa pochodzi od twórcy) 1772 Nieperspektywiczność oznacza, że podobnie jak w przypadku siatki Postela, nie można tego odwzorowania otrzymać w wyniku rzutu geometrycznego. Siatka ta s...

Tabele funkcji hiperbolicznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Nazwa  Funkcje hiperboliczne  f(x)  Pochodna  f’(x)  Całka  ∫  f(x)dx  sinus  hiperboliczny  cosinus  hiperboliczny  tangens  hiperboliczny  cotangens  hiperboliczny    Nazwa  Funkcje odwrotne do f.  hiperbolicznych f(x)  Pochodna  f’(x)  Całka  ∫  f(x)dx  area sinus  hiperboliczny  Oblicz sobie:  ...

Równania rekurencyjne - materiały cz. 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2016

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: wielomiany Czybyszewa, wielomiany zmienne, wyznacznik Casoratiego, liniowe układy równań rekurencyjnych, liniowy układ równaj 1-ego rzędu niejednorodnego. ...

Przykładowe zadania na kolokwium z matematyki - sem 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole obszaru ograniczonego parabolą, zbieżność całki niewłaściwej, równanie płaszczyzny, ekstrema funkcji danej wzorem, rozwiązy...

Przykładowe zadania na kolokwium z matematyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole obszaru ograniczonego, badanie zbieżności, obliczanie całki niewłaściwej, równanie prostej równoległej do płaszczyzny, znajdywanie ekstremy