Matematyka - strona 57

Prawdopodobieństwo w matematyce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Probabilistyka: Ω - przestrzeń zdarzeń elementarnych; ω - element – zdarzenie elementarne. Klasa zbiorów probabilizowalnych dla których określone jest prawdopodobieństwo . Def. Klasa B zbiorów Borelowskich: Klasę wszystkic...

Rachunek całkowy jednej zmiennej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

RACHUNEK CAŁKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ  CAŁKI NIEOZNACZONE     • Definicja funkcji pierwotnej: Funkcja F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, jeżeli F’(x)=f(x), dla każdego x∈ I. Przykłady funkcji pierwotnych: a) f(x)=sinx         b)  2 1 1 ) ( x x g − =     F1(x)=-cosx  G1(x)=arcsi...

Matematyka - Całka oznaczona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Całka oznaczona - jeżeli ciąg δn odpowiadający dowolnemu ciągowi normalnemu podziałów jest zbieżny i to zawsze do tej samej granicy niezależnie od sposobu dzielenia przedziału (a;b) na pod przedziały i niezależnie od wyboru punktów ζk w ty...

Układ równań liniowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Układ równań liniowych - układ n równań o n niewiadomych x1, x2, itd., xn ma postać następującą Układ równań możemy zapisać w postaci A*X=B jest to tzw. postać macierzowa. Zakładając że A jest macierzą nieosobliwą( wyznacznik różny ...

Własności wyznaczników

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Własności wyznaczników - wyznacznik w którym jeden wiersz lub jedna kolumna składa się z samych 0 jest równy 0, dla macierzy kwadratowej A równa się A transponowane, jeżeli przestawimy dwa wiersze ( kolumny) w macierzy kwadratowej to wyznacznik zmienia znak, jeżeli w macierzy kwadratowej dwa wiersz...

Odwzorowania równopolowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Odwzorowania równopolowe • w odwzorowaniach równopolowych nie występują zniekształcenia powierzchni • elipsy zniekształceń w różnych miejscach odwzorowania mają takie same pola powierzchni równe polu koła o promieniu jednostkowym • kierunki wzajemnych przecięć okręgów kół o promieniach jednostkowy...

Odwzorowania walcowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Odwzorowania walcowe odwzorowanie walcowe powstaje w wyniku przeniesienia siatki geograficznej na pobocznicę walca , która następnie rozwijana jest na płaszczyźnie • położenie wal...

Odwzorowanie azymutalne ortograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

Odwzorowanie azymutalne ortograficzne Powstaje ono wówczas, gdy punkty węzłowe siatki geograficznej rzutowane są na płaszczyznę promieniami wychodzącymi z punktu znajdująceg...

Odwzorowanie płaszczyznowe Lamberta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Odwzorowanie płaszczyznowe Lamberta: • siatka nieperspektywiczna zachowująca wieność pól • promienie obrazów równoleżników w położeniu biegunowym są równe cięciwom między stycznym biegunem, a danymi równoleżnikami • w tym odwzorowaniu można ...

Siatka azymutalna centralna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Siatka azymutalna centralna Inaczej nazywana siatką środkową, ortodromową lub gnomoniczną. Używana już była w VI w. p.n.e. przez Talesa z Miletu do prezentacji map układu gwiazd. W siatce tej odległość między równoleżnikami w marę oddalania...