Matematyka - strona 56

Ćwiczenia 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

‚wiczenia nr 14 z Matematyki Michaª Bernardelli 16 stycznia 2013 Do zapami¦tania: elastyczno±¢ cz¡stkowa: Elx i f (x1 , x2 , . . . , xn ) = ∂f (x1, x2, . . . , xn) ∂xi xi f (x1, x2, . . . , xn) dla i = 1, 2, . . . , n Polecenie 1 Wyznaczy¢ najwi¦ksz¡ i najmniejsz¡ warto±¢ funkcji f(x, y) = 2x2 − ...

Szereg Geometryczny - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Powtórzenie ze szkoªy: Szereg geometryczny Denicja 1 Ci¡g (an) nazywamy ci¡giem geometrycznym, je±li istnieje takie q, »e dla ka»dego n ∈ N speªnione jest an+1 = anq. Denicja 2 Suma n pierwszych wyrazów ci¡gu geometrycznego Sn = a1 + a2 + . . . + an−1 + an gdy q = 1 jest równa ∀n∈N Sn = a1 1−qn 1...

Wykłady z analizy matematycznej dla I roku Elektroniki iTelekomunikacj...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Wykłady z analizy matematycznej dla I roku Elektroniki i Telekomunikacji Wiadomości wstępne Literatura 1) W. Żakowski, G. Decewicz ”Matematyka  cz. I” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991 2) W. Żakowski, W. Kołodziej ”Matematyka  cz. II” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 3) L...

Całka nieoznaczona - ogólnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

1 Całka nieoznaczona Definicja Założmy, że funkcja f  jest funkcją rzeczywistą określoną na pewnym przedziale. Każdą funkcję F  , która spełnia w tym przedziale warunek F ...

Matematyka - egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Zadania z egzaminu w sesji podstawowej i poprawkowej po sem.02  Czerwiec 2009: 1. a) Obliczyć długość łuku krzywej  x y  ln = dla   2 , 1 ∈ x . b) Obliczyć całkę  ∫ − 2 2 π π tgxdx 2. Rozwiązać równanie macierzowe  A AXB = − 1 ) ( , gdzie   ...

Funkcje cyklometryczne (kołowe)

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

( ) 1 4 , 4 1 − =       − − = − π π botg arctg 2 lim 2 lim π π − = = − ∞ → + ∞ → arctgx arctgx x x FUNKCJE CYKLOMETRYCZNE (KOŁOWE) Funkcje cyklometryczne są funkcjami odwrotnymi do funkcji trygonometrycznych. Funkcje  te można...

Funkcje jednej zmiennej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ • Definicja sąsiedztwa punktu Sąsiedztwem o promieniu δ0 punktu x0∈ R nazywamy zbiór: S(x0, δ) . def = (x0- δ,x0)∪ (x0,x0+ δ)       S(x0, δ) R Sąsiedztwem lewostronnym o promieniu δ0 punktu x0∈ R nazywamy zbiór: S_(x0, δ) . def = (x0- δ,x0)           S_(x0, δ) R Sąsiedztwem ...

Macierze - matematyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Def. Podobieństwo Macierzy: Macierz kwadratową A nazywamy  podobną  do macierzy kw. B, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz P (det ≠0) taka, że  B=P-1AP, macierz P. nazywamy macierzą podobieństwa Tw : Jeżeli macierz A jest podobna do mac...

Matematyka - Pochodne funkcji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

POCHODNE FUNKCJI Niech x0∈ R oraz niech funkcja f będzie określona przynajmniej na otoczeniu U (x0,r), gdzie  r0. Oznaczenia: Δx – przyrost zmiennej niezależnej x, taki że x0+Δx∈ U (x0,r) x ≠ 0 Δy, Δf – przyrost wartości funkcji określony następująco: Δf=f(x0+Δx)-f(x0) • Definicja ilorazu różnicowe...