Matematyka - strona 38

Twierdzenia Tissota-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323

I twierdzenie Tissota • w dowolnym regularnym odwzorowaniu jednej regularnej powierzchni na drugą istnieje co najmniej jedna siatka ortogonalna, która odwzorowuje się na siatkę ortogonalną. Siatka ta nazywa się siatką główną •kierunki prostopadłe, które odwzorowują się również jako kierunki prosto...

Twierdzenie o odwzorowaniach konforemnych, etapy konstruowania-opracow...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

Twierdzenie o odwzorowaniach konforemnych, etapy konstruowania. Twierdzenie o odwzorowaniach konforemnych Jeżeli na powierzchni oryginału wprowadzono współrzędne izometryczne q i l oraz na powierzchni obrazu współrzędne izometryczne x i y to dowolne odwzorowanie konforemne jest określone związkiem ...

Matematyczne podstawy kartografii-zadania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344

Ćwiczenie 1 Wykreśl siatkę walcową poprzeczna w położeniu stycznym dla obszaru Polski w skali 1:3 Południk środkow: 20 + numer z dziennika λ 0 = 20+5 =25 Olbiczamy współrzędne prostokątne sferycznych punktów węzłowych siatki geograficznej

Matematyka - wzory na całki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Całki funkci elementarnych:  =     = ln(x)   = ex   =     =     = sinx   = -cosx  = -ln(cosx)  = ln(sinx)  = -ctgx  = tgx  =  ln(ax+b)  = arctgx  =  arctg  =  ln||  =  ln||  = arcsinx  = ln(x+  = ln(x+  = ln(x+  = ln(x+  = arcsin =  + arcsin =  +  ln|x+| Całkowanie przez częsci  = uv-  Przeliczenia...

Matematyka - wzory na ciągi

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ciąg arytmetyczny: an+1=an+r r = an+1-an   an=a1+(n-1)r wzór na n-ty wyraz ciągu arytmet. Sn=a1+a2+...+an-1+an  wzór na sumę n początkowych wyrazów Sn=  =  an==      { 0 0  -c.rośnie         r 1 i a10  lub  q ∈(0;1) i a11 i a10 c.stały  ...

Funkcja kwadratowa-wzory

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

f(x) = ax2 + bx +c                  ∆= b2 - 4ac        a≠0 -  Miejsca zerowe:    ∆ 0 dwa m.zerowe      x1 =   x2 = -  Postać ogólna :   y=ax2+bx+c -  Postać kanoniczna: y=a(x+  -  Postać iloczynowa: ∆ 0  y = a( x-x1)(x-x2) -  Wzory Viete’a:...

Matematyka - Funkcja liniowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

FUNKCJA LINIOWA 1) Funkcję  R R f → : , określoną wzorem  b ax x + →  ( R b a ∈ , ), nazywamy funkcją  liniową. ( R D = , przeciwdziedzina zawiera się w R). Funkcją liniową nie jest  b ax x + → , D=N. Wykresem 

Kombinatoryka w matematyce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Permutacje  :  Jeśli zbiór X składa się z n różnych elementów, to każdy ciąg  utworzony z n różnych elementów tego zbioru X nazywamy  permutacją n elementową. Wszystkie elementy zioru n-  elementowego można ustawić w  ciąg na  Pn = n!  sposobów. Permutacja z powtórzeniami: Jeśli zbiór X składa się ...