Matematyka - strona 37

Ciągi liczbowe - definicja według Cauchyego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Ciągi liczbowe - nazywamy funkcję której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych. Ciąg an nazywamy rosnącym (malejącym, nie rosnącym, niemalejącym) jeżeli an+ 1 an dla każdego n każdy następny wyraz jest większy od poprzedniego Definicja ...

Twierdzenie o monotoniczności funkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Twierdzenie o monotoniczności funkcji - jeżeli y=f(x) jest funkcją ciągłą na przedziale i różniczkowalną na przedziale (a,b) oraz jeżeli f'(x) 0) dla każdego x należącego (a,b) to funkcja y = f(x) jest malejąca (rosnąca) na przedziale . Ex...

Macierz i macierz złożona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

. Macierze - macierzą A złożoną z n wierszy i n kolumn nazywamy odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego dwóch podzbiorów zbioru liczb naturalnych. Zbiór elementów macierzy kwa...

Funkcje ciągłości i nieciągłości - funkcje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 5. Funkcje (ci ą gło ść , nieci ą gło ść )    1. Korzystaj ą c z definicji Heinego uzasadni ć  ci ą gło ść  podanych funkcji na  ℝ   a)  ( ) 5 3 2 3 + − = x x x f ;  b)  ( ) 1 3 2 2 + + = x x x f ;  c)  ( ) 2 4 + = x x f ;  d)  ( ) x x f cos = ;  e)  (...

Funkcje pochodne - zestaw zadań

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  6. Funkcje (pochodne funkcji, cz. I)    1. Korzystaj ą c z definicji zbada ć , czy istniej ą  pochodne podanych funkcji w  x 0 = 0 a)  ( ) x x x f = ;  b)  ( )     = ≠ = 0 , 0 0 , 1 sin x x x x x f ;  c)  ( )     = ≠ = 0 , 0 0 , 1 sin 2 x x ...

Indukcja zupełna - analiza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1484

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  2. Indukcja zupełna, funkcje    1. Indukcja zupełna   1.1 Wykazać, że dla każdego  ݊ ∈ ℕ liczba  n n  − 3  jest podzielna przez 3.  1.2 Udowodnić, że dla każdego  ݊ ∈ ℕ prawdziwe są wzory:  a)  ( ) 2 1 1 + = ∑ = n n k n k ;  b)  ( )( ) 6 1 2 1 1 2 + +...

Odwzorowania azymutalne w położeniu biegunowym-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596

Odwzorowania azymutalne (płaszczyznowe) w położeniu biegunowym. Podział: - centralne; - równokątne (stereograficzne); - ortograficzne; - równopolowe Lamberta; - równoodległościowe Postela. Punkt główny odwzorowania, w tym przypadku jest umiejscowiony dokładnie na biegunie, który jest jednocze...

Odwzorowania Gaussa-Krugera-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Odwzorowania Gaussa-Krugera • odwzorowanie Gaussa-Krugera jest równokątnym, walcowym, poprzecznym, stycznym odwzorowaniem elipsoidy obrotowej spłaszczonej na płaszczyznę • istota odwzorowania Gaussa-Krugera jest taka sama jak w przypadku poprzecznego odwzorowania Merkatora, z ta różnicą, że orygina...

Odwzorowania stożkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

Odwzorowania stożkowe • odwzorowanie stożkowe powstaje w wyniku przeniesienia siatki geograficznej na pobocznicę stożka, która następnie jest rozcinana wzdłuż tworzącej i rozwijana...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - skali w odwzorowaniach kartografi...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2324

Rozwiń pojęcie skali w odwzorowaniach kartograficznych. Chyba o to chodzi: skala główna odwzorowania to pomniejszenie powierzchni oryginału, zmniejszenie wymiarów liniowych w stałym stosunku • skala główna opisuje odwzorowanie przez podobieństwo • skala główna jest liczbą przedstawianą w postaci µo...