Matematyka - strona 36

Wyrażenia algebraiczne- zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

                                                 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE.     1.  Uporządkować i uprościć      (a)  2 2 2 6 ) 2 3 ( 4 ) ( 2 a a b a b a a + − − −   (b)   ) 2 3 ( 4 ) 2 ( 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 b a a b b b ab b a b a − + + − −        (c)  ) 3 12 ( ) 2 ( 5 3 2 a b b a c b a − − + − + − ...

Matematyka - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

1. Znaleźć ekstrema lokalne funkcji f (x, y) = e −x2−y2 2x 2 + y2 . 2. Znaleźć ekstrema funkcji f (x, y) = 8x 2 − 24xy + y2, jeśli x2 + y2 ≤ 1. 3. Rozwiązać równanie liniowe: y − y x +...

Matematyka - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Zestaw 2 1. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji danej wzorem: (a) f (x, y) = x2 − xy + y2 − 2x + y, (b) f (x, y) = 2x4 + y4 − x2 − 2y2, (c) f (x, y) = 1 6 + x2 + 2x + y2 − 4y , (d) f (x, y) = x3 + y3 − 3a xy, (e) f (x, y, z) = x + 2y + 2z + 1 x +...

Kula - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1897

Przykładowe zadania na kolokwium        1.  W trójkącie prostokątnym dane są: A = 30 o 51.2’, B = 71o 36’. Znaleźć a, b oraz c.  2.  Rozwiązać trójkąt sferyczny mając dane 3...

Wyrównanie sieci niwelacyjnej metodą najmniejszych kwadratów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1645

WYRÓWNANIE SIECI NIWELACYJNEJ METODĄ NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW Z ZASTOSOWANIEM ESTYMACJI LINIOWEJ MODELU PARAMETRYCZNEGO. Dane: I H i [m] i hi A 231,314 1 2,710 B 227,597 2 -4,730 3 -2,013 4 1,111 5 3,120 6 -2,115 7 0,998 ZESTAWIENIE RÓWNAŃ MODELU PARAMETRYCZNOGO Wyznaczenie przybliżonych wartości wy...

Ciągi liczbowe-opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

CIĄGI LICZBOWE •  Definicja ciągu liczbowego : Ciągiem liczbowym (rzeczywistym) nazywamy funkcję odwzorowującą zbiór liczb  naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R.  •  Oznac...

Funkcje cyklonometryczne - kołowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

( ) 1 4 , 4 1 − =       − − = − π π botg arctg 2 lim 2 lim π π − = = − ∞ → + ∞ → arctgx arctgx x x FUNKCJE CYKLOMETRYCZNE (KOŁOWE) Funkcje cyklometryczne są funkcjami odwrotnymi do funkcji trygonometrycznych. Funkcje  te można...

Geometria analityczna w przestrzeni - Antena kolinearna - ALGEBRA WEKT...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI   ALGEBRA WEKTORÓW     • Definicja kartezjańskiego układu współrzędnych: Kartezjańskim układem współrzędnych prostokątnych (układem ortogonalnym lub  ortokartezjańskim) nazywamy uporządkowaną trójkę półosi regularnych wzajemnie do siebie  prostopadłych o wspólny...

Liczby zespolone - Własności sprężenia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

LICZBY ZESPOLONE • Definicja liczby zespolonej: Liczbą zespoloną nazywamy uporządkowaną parę z=(x,y) liczb rzeczywistych, tj. x,y∈ R.  • Definicja równości, sumy i iloc...

Pochodne funkcji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

POCHODNE FUNKCJI Niech x0∈ R oraz niech funkcja f będzie określona przynajmniej na otoczeniu U (x0,r), gdzie  r0. Oznaczenia: Δx – przyrost zmiennej niezależnej x, taki że x0+Δx∈ U (x0,r) x ≠ 0 Δy, Δf – przyrost wartości funkcji określony następująco: Δf=f(x0+Δx)-f(x0) • Definicja ilorazu różnicowe...