Matematyka - strona 33

Liczby zespolone - ćwiczenia zestaw nr. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Chemia - Zestaw nr 1. Liczby zespolone. - liczba zespolona ; - część rzeczywista liczby z ; - część urojona liczby z - liczba sprzężona do liczby z; - moduł liczby zespolonej z. Jeżeli liczbę interpretujemy jako punkt na płaszczyźnie o ws...

Granice; ciągłość funkcji - zestaw 02 i 03

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zestaw uzupełniający 2a i 3a Najpopularniejsze zbiory zadań: W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część pierwsza, Warszawa, PWN, 1975. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część druga, Warszawa, PWN, 1975 (istniej...

Pochodna funkcji, twierdzenia o funkcjach różniczkowalnych -zestaw

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Zestaw nr 3.Pochodna funkcji, twierdzenia o funkcjach rniczkowalnych. Pochodna funkcji f (x) w punkcie x0 to (o ile ta granica istnieje). Poch. sumy, iloczynu, ilorazu. Jeeli istniej i , to Jeeli y = f (x) ma pochodn f'(x) oraz funkcja z = g(y) ma pochodn g'(y), to funkcja zoona z = g[ f(x)] ma po...

Zestaw uzupełniający 1a, 2a i 3a

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Zestaw uzupełniający 1a, 2a i 3a Najpopularniejsze zbiory zadań: W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część pierwsza, Warszawa, PWN, 1975. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część druga, Warszawa, PWN, 1975 (ist...

Zastosowania całek oznaczonych.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Chemia - Zestaw nr 6. Zastosowania całek oznaczonych. Całki niewłaściwe. Równanie krzywej: Pole figury płaskiej: Długość łuku krzywej: Objętość bryły obrotowej Pole powierzchni ...

Układy równań liniowych - zestaw ćwiczeniowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Chemia - Zestaw nr 7. Układy równań liniowych. Rozważamy układ m równań liniowych z n niewiadomymi: a11 x1 + ... + a1n xn = b1 ( U ) a21 x1 + ... + a2n xn = b2 , czyli AX=B. W celu rozwiązania stosujemy metodę operacji elentar- nych n...

Geometria analityczna w R2, rachunek wektorowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Chemia - Zestaw nr 9. Geometria analityczna w R2, rachunek wektorowy. Prosta w R2: posta parametryczna: , gdzie (x0,y0) "l, [a,b] - wekt. rwnolegy do l posta oglna: l: A(x-x0)+B(y-y0) = 0, gdzie (x0,y0) " l, [A,B] - wektor...

Geometria analityczna w R3 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Chemia - Zestaw nr 10. Geometria analityczna w R3 Płaszczyzna w R3: równ. ogólne: π: A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0, gdzie v=[A,B,C]⊥π, zaś (x0,y0,z0)∈π . przedst. parametr.: π: , gdzie u=[u1,u2,u3]||π, v=[v1,v2,v3]||π , (x0,...

Zastosowanie pochodnych cząstkowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Chemia - Zestaw nr 15. Zastosowanie pochodnych czstkowych. Funkcja uwikana. Prosta normalna i paszczyzna styczna do powierzchni. Funkcja uwikana. Niech F bdzie funkcj dwch zmiennych (cig wraz z pochodnymi czstkowymi w otoczeniu punktu (x0, y0)). Niech F(x0, y0) = 0 , a (x0, y0)"0. Wtedy rwnan...

Zestaw przygotowujący do kolokwium - matematyka cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ZESTAW 16 Zad.1 . (uwaga: nie wyłączać czynnika stałego przed całkę, wtedy współczynniki rozkładu na ułamki proste będą całkowite). Zad. 2. Obliczyć pole obszaru, ograniczonego krzywymi y=ln x i y=ln2x. Zad.3. a) UNIEWAŻNIONO - ZA TRUDNE ...