Informatyka - strona 46

note /search

Test - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

fS) zostanie usunięty katalog Anna c) zostanie założony katalog Anna zostanie usunięty zbiór Anna Metoda pilotowego wdrażania Si polega na równoległym projektowaniu i programowaniu Si wdrożeniu Si na wybranym zakresie danych wdrożeniu określonego fragmentu z zakresu Si przejściu na eksploatacją uży...

Informatyka - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

pliki baz danych Ą 2) *.bas e) rozszerzenie 3 ^zawiera max. 3 znaki i, O 151. .2,a) 1]b) - 'c) r język wyższego rzędu 3) wykorzystywane są mnemoniczne nazwy rozkazów Dobierz wartości w systemie dziesiętnym do podanych kodów: 18 ^22 3 1 TÍ 15 00 4) 37hí Dobierz odpowiednie określenia d...

Test - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

AS 100 2) kana sterująca monitorem ) GB 3) nazwa minikomputera Q) 1100 4) jednostka pojemności dysków 160. Dobierz do wyróżnionych konfiguracji sieci lokalnych najczęściej wykorzystywane w * b) 164 fe a) iZ.c/ dostępu do łącza: ^ a) g...

Informatyka - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Wykład 1 prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Społeczeństwo informacyjne Cechy społeczeństwa informacyjnego: powiększający się zakres produktów opartych na informacji rozpowszechniona technika informacyjna mnogość przek...

Informatyka - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

Wykład 2 prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka GŁÓWNE PROBLEMY INFORMATYZACJI: Czy w organizacji istnieje potrzeba informatyzacji i w jakich dziedzinach? Jakie cele strategiczne zamierza organizacja osiągnąć w wyniku wdrożenia SIZ? Czy organizacja posiada środki inwestycyjne na realizacją in...

Wykład - Pamięci zewnętrzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Wykład 4 Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Pamięci zewnętrzne to - pamięci trwałe przeznaczone do przechowywania danych, które nie są aktualnie przetwarzane oraz programów aktualnie nie realizowanych Cechy pamięci zewnętrznych: ...

Wykład - Urządzenia wejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Wykład 5 Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Urządzenia wejścia służą do - przekazania komputerowi poleceń i wprowadzania danych Urządzenia WE: klawiatura mysz (kulkowa, optyczna, przewodowa, bezprzewodowa) trackball (manipulator kulkowy) touchpad (wskaźnik dotykowy) touchscreen (ekran doty...

Wykład - Oprogramowanie a program

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Wykład 6 Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Oprogramowanie a program Oprogramowanie to - element systemu komputerowego, który umożliwia bądź ułatwia eksploatację komputera, a także pozwala na wykonywanie za jego pomocą różnych zadań Program to: zbiór instrukcji sterujących działaniem komp...

Wykład - Istota systemu operacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Wykład 7 Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Istota systemu operacyjnego System operacyjny to - program, który odpowiada za zarządzanie zasobami systemu komputerowego oraz pośredniczy w komunikacji pomiędzy użytkownikiem a systemem k...

Wykład - Dane - Informacje - Bazy danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Wykład 8 Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Dane - Informacje - Bazy danych Dane to „surowe” fakty w postaci liczb, ciągów znaków, symboli, obrazów itp Informacje to dane przetworzone, uporządkowane i zinterpretowane w taki sposób by ułatwiały podejmowanie decyzji Baza danych to zbiór zg...