Informatyka - strona 35

Zmienne skalarne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zmienne skalarne Visual C++ 6.0 Wykonanie operacji new Type w której Type jest opisem typu skalarnego (tj. nie-tablicowego!), powoduje utworzenie na stercie zmiennej typu Type. Rezultatem operacji jest wskaźnik zainicjowany wskazaniem utworzonej zmiennej. Wykonanie operacji

Zmienne statyczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Zmienne statyczne Visual C++ 6.0 Jeśli sterowanie przepłynie przez definicję zmiennej globalnej, albo przez definicję zmiennej lokalnej zadeklarowanej ze specyfikatorem static, ...

Zmienne tablicowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zmienne tablicowe Visual C++ 6.0 Wykonanie operacji new Type w której Type jest opisem typu tablicowego (np. int [12]), powoduje utworzenie na stercie zmiennej typu Type. Rezultatem operacji jest wskaźnik zainicjowany wskazaniem zerowego elementu utworzonej tablicy. Jeśli elementami tablicy są ...

Zmienne wskaźnikowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zmienne wskaźnikowe Visual C++ 6.0 Wskaźnikiem jest zmienna, której można przypisywać wskazania. Deklarację wskaźnika można poznać po tym, że jej identyfikator jest poprzedzony symbolem * (gwiazdka). Jeśli w pewnym miejscu programu j...

Światło - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Światło - ikona z paska narzędziowego Renderowanie. Dobre oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla wizualizacji cieniowanych modeli 3D podczas pracy i tworzenia renderingu. Oświetlenie domyślne Podczas pracy na rzutni z cieniowanym widokiem 3D...

Bryły i powierzchnie złożone

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Bryły i powierzchnie złoŻone Druga grupa ikon z paska narzędziowego Modelowanie, to narzędzia umoŻliwiające tworzenie brył i powierzchni złoŻonych. JeŻeli operujemy obiektem zamkniętym, powstanie bryła, obiekty otwarte utworzą powierzchnie. Wyciągnij - tworzy bryłę lub powierzchnię przez wyciągnię...

Minimalizacja pliku źródłowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Minimalizacja pliku źródłowego. Plik źródłowy będący wynikiem naszej pracy moŻe być znacznych rozmiarów (kilkadziesiąt MB). Praca z duŻym plikiem jest czasochłonna, przetwarzanie obrazu trwa bardzo długo. Powinniśmy starać się, aby tworzony plik był jak najmniejszy. Dlatego naleŻy racjonalnie wprow...

Model bryłowo-powierzchniowy detalu budowlanego.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Model bryłowo-powierzchniowy detalu budowlanego. Naszym zadaniem jest wykonanie przykładowego modelu bryłowego detalu budowlanego - stropu gęstoŻebrowego. Wykorzystamy narzędzia z pasków Modelowanie, Edycja brył, LUW, Widok, Style wizualne, Orbita. Przed przystąpieniem do pracy naleŻy wykonać niezb...

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej Tworząc trójwymiarowy model rzeczywistego obiektu możemy przedstawić go w postaci: · krawędziowej tworząc jedynie linie odwzorowujące szkielet obiektu, · modelu powierzchniowego składającego się z nieprzeźroczystych ścianek odwzorowujących powierzchnię brz...

Modyfikowanie brył - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Modyfikowanie brył Gdy istniejące w modelu bryły wymagają korekty moŻemy wykorzystać narzędzia do edycji brył (pasek narzędziowy Edycja brył). Pierwsza grupa ikon (rys. 7.7.) to operacje logiczne na bryłach. Druga grupa ikon pozwala modyfikować bryły zmieniając połoŻenie ścianek, czyli powierzchni ...