Informatyka - strona 33

Deklaracje lokalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Deklaracje lokalne Visual C++ 6.0 Zakresem deklaracji identyfikatora zadeklarowanego w bloku jest obszar programu od punktu zadeklarowania do końca bloku. Zasięgiem deklaracji jest ta część zakresu, która nie jest zakresem innej deklaracji takiego samego identyfikatora. #include int main(void) ...

Deklaracje typów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Deklaracje typów Visual C++ 6.0 Globalna deklaracja typu, na przykład struct Child; nie wystarczy do tego, aby można było nawiązać do definicji tego typu podanej w innym module. W odróżnieniu od definicji zmiennej i funkcji, która w zbiorze modułów programu może wystąpić tylko jeden raz, definic...

Deklarowanie funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Deklarowanie funkcji Visual C++ 6.0 Deklaracja funkcji podaje jej identyfikator oraz określa typ funkcji oraz typy jej parametrów. Jeśli ponadto podaje ciało funkcji, to jest jej definicją. Funkcje bezrezultatowe Funkcja, której typem jest void, jest funkcją bezrezultatową. Jej wywołanie kończy ...

Deklarowanie zmiennych i typów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Deklarowanie zmiennych i typów Visual C++ 6.0 Każdy moduł programu jest kompilowany niezależnie od pozostałych. Analiza składniowa modułu odbywa się od-góry-do-dołu i od-lewej-do-prawej i polega na rozpoznawaniu jednostek leksykalnych

Konwersje standardowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr S_awomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Konwersje standardowe Konwersją standardową, jest taka predefiniowana konwersja, która może być wstawiona do programu niejawnie. Konwersjami standardowymi są m.in.: 0) Przekształcenie promocyjne (np. zmiennej typu char w zmienna typu int). 1) Przekształcenie zmiennej arytmetycznej albo wskaźnika ...

Operacje wejścia-wyjścia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Operacje wejścia-wyjścia Visual C++ 6.0 Większość operacji wejścia-wyjścia można wykonać za pomocą operatorów. Do specjalnych celów przydają się niekiedy funkcje wejścia-wyjścia. Funkcje get i put inp.get(chr) Wprowadza ze strumienia inp najbliższy znak (w tym znak odstępu) i jego kod przypisuj...

Operatory bitowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Operatory bitowe Visual C++ 6.0 Operatorami bitowymi są: ~ (zanegowanie bitów), & (iloczyn bitów), | (suma bitów), ^ (suma modulo 2 bitów), (przesunięcie bitów w prawo). Podczas wykonywania operacji na bitach przydatne okazują się literały szesnastkowe.

Posługiwanie się funkcjami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Posługiwanie się funkcjami Visual C++ 6.0 Funkcja jest sparametryzowanym opisem czynności. W miejscu wywołania funkcji musi być znana jej deklaracja albo definicja. W szczególności oznacza to, że wywołanie sum(10, 20) funkcji sumującej argumenty, musi być poprzedzone albo jej definicją int sum(...

Priorytety operatorów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Priorytety operatorów Visual C++ 6.0 Operatory wyszczególniono w kolejności malejącego priorytetu. Wiązanie Operator prawe :: lewe Type:: lewe [] . - () Type() lewe ++ -- (następnikowe) prawe ++ -- (poprzednikowe) prawe sizeof + - ~ ! & * new

Przetwarzanie łańcuchów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Przetwarzanie łańcuchów Visual C++ 6.0 Łańcuchem jest dowolna sekwencja elementów tablicy znakowej, zakończona elementem o wartości 0. Ponieważ każdy literał łańcuchowy jest nazwą takiej właśnie sekwencji elementów, więc jest nazwą łańcucha. W s...