Informatyka - strona 32

Informatyka - Systemy komputerowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Maciejak
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Technologia informacyjna Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej I. System komputerowy Spis treści: 1. Budowa mikrokomputera 2. Budowa i działanie mikroprocesora 3. Charakterystyka pamięci wewnętrznej 4. Charakterystyka dysku twardego 5. Nośniki pamięci 6. Urządzenia ...

Wykład z zagadnień - informatyka

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Lucjan Grochowski
 • Informatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

l BAJT =256 rożnych ciągow=8 bitów l BIT =2 rożne ciągi ABSTRAKCJA - programy operują na strukturach abstrakcyjnych obiektów o określonych cechach i zachowania ALGOL - klasyczny jeżyk algorytmiczny. APLET - program w języku JAVA niezależna od platformy systemu i wywoływana wprost na komputerze uż...

Informatyka - sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Bazy i hurtownie danych - zasady projektowania baz danych w programie MS Access dla potrzeb administracji państwowej. Model logiczny bazy danych. Tabele (zasady projektowania). Zasady tworzenia relacji w bazach danych. Klucz podstawowy, m...

Pytania na egzamin - Model bazy danych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Opisać etapy modelowania baz danych modelowanie koncepcyjne ( opis zależności między danymi, przedstawienie w postaci graficznej, opisanie niezależne od systemu zarządzania bazy danych) logiczny model bazy danych ( może być zapisany w formie pisemnej lub w formie opisu podstawowych struktur w syst...

Zasady do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Kolokwium (czas 30 min.) Tytuł dokumentu imię i nazwisko oraz nr albumu - 1pkt. Tło całego dokumentu - 1pkt. Utworzenie tabeli - 1pkt. Szerokość tabeli 80%: - 1pkt. Obramowanie tabeli: kolor biały - 1pkt. Tła komórek (jak na obrazku) - 2pkt. Szerokości komórek: 40, 50, 60, 60% - 2pkt. Wyrówn...

Sylabus z informatyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

Cele przedmiotu: Wyrobienie umiejętności praktycznego przygotowywania dokumentów z wykorzystaniem podstawowych pakietów automatyzacji prac biurowych na przykładzie pakietu MS Office a zwłaszcza edytora tekstów WORD i arkusza kalkulacyjnego...

środowisko Visual C - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Środowisko Visual C++ Visual C++ 6.0 Program źródłowy składa się z modułów źródłowych. Każdy moduł jest umieszczony w odrębnym pliku z rozszerzeniem .cpp. Dodatkowo, w skład programu mogą wchodzić moduły skompilowane (*.obj) i biblioteczne (*.lib). W celu przekształcenia zestawu modułów w program...

Definiowanie funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Definiowanie funkcji Visual C++ 6.0 Zdefiniowanie funkcji polega na podaniu jej ciała. Dobry styl programowania poznaje się po użyciu wielu krótkich, a nie małej liczby długich funkcji. Tak dalece jak jest to możliwe, należy posługiwać się funkcjami bibliotecznymi. Ilustruje to następujący progra...

Deklaracje globalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Deklaracje globalne Visual C++ 6.0 Zakresem deklaracji identyfikatora zadeklarowanego w module (tj. poza blokiem), jest obszar programu od punktu zadeklarowania do końca modułu. Zasięgiem deklaracji jest ta część zakresu, która nie jest zakresem innej deklaracji takiego samego identyfikatora. Uwa...

Deklaracje i definicje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Deklaracje i definicje Visual C++ 6.0 Jeśli deklaracja globalna zawiera specyfikator static, to jest widoczna tylko w jej module. Jeśli deklaracja globalna jest definicją, ale nie zawiera specyfikatora static, to jest widoczna w tych obszarach pozostałych modułów programu, w których jest widoczna ...