Informatyka - strona 31

Wykład - pamięć zewnętrzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA Pamięć- zasób komputerowy urządzenia, pozwalający na przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji. Pamięć dzieli się na: wewnętrzną zewnętrzną Powody stosowania pamięci zewnętrznej: pamięć operacyjna wewn...

Wykład - Podstawowe struktury danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Podstawowe struktury danych Standardowe (pierwotne) struktury danych to liczby, symbole oraz dane logiczne. Pierwotna struktura danych to para składająca się z nazwy i wartości, której przypisane są określone atrybuty (takie jak rozmiar i...

Wykład - Sieci komputerowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Sieci komputerowe- to pewna liczba niezależnie działających komputerów, które są połączone ze sobą za pomocą kanałów komunikacyjnych, pozwalających na wymianę informacji między tymi komputerami. Fizyczne elementy sieci komputerowych: ...

Wykład - Systemy zarządzania bazami danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Systemy zarządzania bazami danych Baza danych- to zbiór wzajemnie powiązanych danych pamiętanych bez zbędnej redundancji (powtarzania), służących jednemu lub wielu zastosowaniom w sposób optymalny. Dane są pamiętane w taki sposób, że są niezależne od programów, które z nich korzystają. System zarz...

Wykład - Wewnętrzna prezentacja danych w komputerze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

WEWNĘTRZNA PREZENTACJA DANYCH W KOMPUTERZE Komputery budowane są w oparciu o elementy elektroniczne, w których można wyróżnić dwa stany: 1) przepływ prądu lub jego brak 2) namagnesowanie pola w jednym kierunku lub przeciwnym To zdecydowało o wyborze przedstawiania danych w komputerze za pomocą d...

Wykład - Zintegrowane systemy informacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Zintegrowane systemy informacyjne- rozwiązania te mają pozwolić na oddanie zjawisk zachodzących w firmie. Należą tu: CIM- próba stworzenia skomputeryzowanej fabryki- wszystkie procesy są zautomatyzowane, np. fabryki VW i General Motors. Rdz...

Wykład - procesy przetwarzania danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH ZBIERANIE DANYCH- to grupa czynności mająca na celu pomiar i rejestrowanie danych. Polega to najczęściej na obserwacji obiektu, przeprowadzeniu ankiety, wywiadu, dyskusji lub alternatywnym pozyskiwaniu danych (techniki zbierania danych). Jakość zbieranych danych mierzon...

Oprogramowanie komputera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Maciejak
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Technologia informacyjna Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej II. Oprogramowanie komputera Spis treści: 1. Charakterystyka danych 2. Systemy liczbowe 3. Algorytmy danych 4. Typy programów 5. System operacyj...

Informatyka - Sieci Komputerowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Maciejak
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Technologia informacyjna Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej III. Sieci komputerowe Spis treści 1. Podstawowe elementy sieci 2. Topologia sieci LAN 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagroŜenia bezpieczeństwa danych w sieciach informatycznych 6....

Informatyka - Systemy informatyczne Zarządzania

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Maciejak
 • Informatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Technologia informacyjna Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej IV.Systemy informatyczne zarządzania Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie 2. Systemy zintegrowane 3. Elektroniczna wymiana danych (EDI) 4.