Ekonometria - strona 33

Analiza wydruku z Microfit'a - ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wydruk z Microfita, średnia wartości zmiennej endogenicznej, błędy standardowe szacunku parametrów, duża próba, mała próba...

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów - szacowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wykresy zależności zmiennej objaśnianej od poszczególnych zmiennych, parametry modelu liniowego, interpretacja modelu liniowego, rachunek macierzowy, funkcja REGLINP....

Przykładowe zadania z ekonometrii.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Notatka to zbiór zadań z ekonometrii. Porusza zagadnienia takie jak: parametry modelu liniowego, model ekonometryczny i jego parametry, odchylenia składnika losowego, prognoza zmiennej....

Ekonometria laborka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3675

Notka z przedmiotu ekonometria. Dokument zapisany w formacie xls, zawiera wykresy, tabelki. Jest to notatka z laboratoriów. Ekonometria górą. Warto zajrzeć, "obczaić", być może pozwoli nam to zagłębić się w problem, bądź też zrozumie...

Modele nieliniowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: postać analityczna modelu, modele nieliniowe względem parametrów, wielomiany, funkcja kwadratowa...

Modele ekonometryczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: modele ekonometryczne, postać macierzowa, model liniowy, model potęgowy, model wykładniczy...

2.grupaA

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ...