Ekonometria - strona 32

Metoda simpleks

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Bazując na współczynnikach optymalności, wybierz zmienną, która po wejściu do bazy spowoduje największą jednostkową poprawę wartości funkcji celu. W przypadku remisu wybier zmienną leżącą najbliżej lewej strony tabeli simpleksowej. Rozwiązanie o...

Analiza wrażliwości- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Analiza wrażliwości stosowana jest dopiero po wyznaczeniu rozwiązania optymalnego. Ważna dla menedżerów dlatego, że problemy decyzyjne występują w środowisku dynamicznym oraz dlatego, że pozwala określić krytyczne parametry problemu PL. Zakres zm...

Programowanie liniowe- zadanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeśli oryginalne zadanie PL zawiera jedno lub więcej ograniczeń z ujemną prawą stroną, pomnóż każde z ych ograniczeń przez -1. Pamiętaj o zmianie kierunków nierówności. Zadanie PL będzie teraz miało nieujemne prawe strony. Do warunków dodaj zmienn...

Wprowadzenie do ekonometri

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zgaadnienia takie jak: Ekonometria- zastosowanie metod statystycznych i matematycznych do analizy danych empirycznych, w celu dostarczenie teoriom ekonomicznym materiału empirycznego oraz weryfikacji lub obalenia t...

Kataliza- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Efekt katalizy: możliwość otrzymania wysokiej warości współczynnika deerminacji mimo, że charakter i siła powiązań zmiennych objaśniających i zmiennej objaśnionej nie uzasadniają tak...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2471

Prezentacja z wykładu z Ekonometrii. Plik zapisany jest w formacie PPT i zawiera 20 slajdów. Dokładna tematyka notatki jest następująca: weryfikacja modelu ekonometrycznego, wariancja składnika resztowego, odchylenia standardowe,

Analiza pooptymalizacyjna - ekonometria

 • Ekonometria
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6258

Ma objętość 16 slajdów zapisana w formacie ppt. Notataka zawiera typową analizę pooptymalizacyjną wraz z poruszeniem dodatkowych problemów, nowymi zadaniami z tym związanymi jak np. O ile możemy zmienić cenę produktu x, żeby decyzja optymaln...

Ekonometria - teoria

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • dr Beata Bazeli
 • Ekonometria
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5320

Ekonometria Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie pytań na egzamin (sama teoria)5. ieo-opisoweesyjne półzależnych Model ekonometryczny- przedstawia za pomocą równań zależności występujące między zmiennymi. Strukturę każdego modelu ekonometrycznego określają następujące elementy: zmienne, typ związk...

Model liniowy Holta

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

MODEL LINIOWY HOLTA Model ten stosowany jest w przypadku wystepowania trendu liniowego. Ze względu na występowanie dwóch parametrów wyrównywania jest bardziej elastyczny niż przedstawiony wcześniej model liniowy Browna. Podstawowe równania modelu są następujące: Najczęściej przyjmujemy: Prognozy...

Rozkład liczby serii (lewostronny) Politechnika Śląska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Ekonometria  Rozkład liczby serii (lewostronny)            Politechnika Śląska  Wydział Organizacji i Zarządzania  Ekonometria  Rozkład liczby serii (prawostronny)            Politechnika Śląska  Wydział Organizacji i Zarządzania  ...