Ekonometria - strona 22

Kartkówka z ekonometrii - kwiecień 2007

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   19-04-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 45 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ     E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  u...

Kartkówka z ekonometrii - maj 2007 - Autokorelacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   10-05-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 30 pkt. ) Dany jest model:  ut  = [  ut1  ut2  ut3  ]  V ( ut ) = Σ  1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 ...

Przykładowy sprawdzian - ekonometria.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Przykładowy sprawdzian  Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku. W odniesieniu do wszystkich  procesów autoregresyjnych podanych poniżej zakładamy, że są one stacjonarne.  1.  ( 50 pkt. ) Dany jest model:  t t t z w ε α α + + = 1 0   gdzie składniki losowe ε...

Pisemne zadania domowe z ekonometrii.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Jerzy Marzec, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, paw. C pokój 307, UEK w Krakowie      Przedmiot: Ekonometria II  Pisemne zadania domowe  Zad 1.  RozwaŜamy następujący proces AR(1):  t t t ξ ε ρ α ε + ⋅ + = −1 , gdzie  ( ) ( ) ( ) 1 , 0...

Zadania przykładowe - model SURE.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Zadania przykładowe – model SURE    ZADANIE 1 . Dany jest model:     + = + = 2 1 t t t t t n g m ε α ε γ   i wiadomo, że cov(εt1, εt2) ≠ 0 oraz cov(εsi, εtj) = 0 dla t≠s; skł. losowe mają rozkład normalny.  Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  mt   4  0  2  nt   1  3  2  gt   1  1  0  A...

Zadanie przykładowe z ekonometrii.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

ZADANIE Przykładowe 1 . Dany jest model:  t t t z w ε α α + + = 1 0   t  1  2  3  4  5  6  wt   6  6  2  1  -4  -4  zt   1  -1  1  -1  1  2  Ponieważ  badane  zmienne  to  szeregi  czasowe,  podejrzewamy  możliwość  występowania 

Zadania domowe - kwiecień 2007

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Zadanie domowe – wymagalne po 15 kwietnia 2007. Do policzenia na kartce:    ZADANIE 1 . Dany jest model:  t t m α t γw ε = + +   Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1 2 3 4 5 6  mt 0 0 1 1 1 1  wt 1 0 1 1 0 1  Wartości krytyczne testu D-W dla T=6 oraz k=2 (poz. ist. 0.05)  dL=0.61  dU=1.4  Poniewa...

Zadania domowe - kwiecień 2007

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Zadanie domowe – wymagalne po 15 kwietnia. Do policzenia na kartce:    ZADANIE 1 . Dany jest model:  ⎩ ⎨ ⎧ + = + = 2 1 t t t t t n m ε β ε γ   i wiadomo, że cov( εt1, εt2) ≠ 0 oraz cov(εsi, εtj) = 0 dla t≠s; skł. losowe mają rozkład normalny.  Odpowiednie dane zawiera tabela:  t 1 2 3  mt 2.7 3.6 -...

Przykładowe zadania domowe - maj.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Zadanie domowe – wymagalne po 7 maja. Do policzenia na kartce:    Dane są dwa modele:  I)  1 2 1 1 2 t t t t t t g α h α h v h 1 2 t t β g β w v − = + + ⎧ ⎨ = + + ⎩   II)  1 2 1 1 2 1 t t t t t t g δ w δ h u h γ w γ h u − − 1 2 t t = + + ⎧ ⎨ = + + ⎩   wt  to zmienna egzogeniczna. Zakładamy brak

Przykładowe zadanie domowe - maj cz.2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Zadanie domowe – wymagalne po 7 maja. Do policzenia na kartce:    1.  Dany jest model o postaci:  ( ) ( )2 , 0 ~ , 2 σ ξ ξ θ iiN e h z t t t t + =   ht 2 3 4 5 6  zt 2  2  2.3 2.6 2.8  Proszę (wykorzystując dane z tabeli):  A.  zaproponować wstępną ocenę parametru  θ  mogącą służyć jako punkt start...