Ekonometria - strona 21

Kartkówka z ekonometrii - maj 2007 - Estymator

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   24-05-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku. W odniesieniu do wszystkich  procesów autoregresyjnych podanych poniżej zakładamy, że są one stacjonarn...

Kartkówka z ekonometrii - czerwiec 2008

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 125 min.   06-06-2008  Imię    Nazwisko    1.  ( 45 pkt. ) Dane są modele o postaci jak poniżej; proszę:        ln  pt 1 0 1 1 0  ln  qt 1 0 1 2 1  ln  wt 1 0 0 1 1  ln  zt 1 0 0 1 0    A.  ( 5 pkt. ) przyjąć (i opisać) standardowe założenia dotyczące składników lo...

Kartkówka z ekonometrii - maj 2008

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 125 min.   30-05-2008  Imię    Nazwisko    1.  ( 20 pkt. )  Zebrano dane dotyczące wielkości produkcji w pewnym przedsiębiorstwie w 75 kolejnych  okresach i na tej podstawie oszacowano model dany poniżej używając MNW:    β     1  α1 0.1 0.1  0.1  0.1  0,5  α2 0.1 0...

Sprawdzian z ekonometrii - czerwiec 2007

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Ostatni sprawdzian z Ekonometrii!!   Czas: 120 min. 11-06-2007  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer albumu    Proszę najpierw dokładnie przeczytać treść wszystkich zadań  domyślny poziom 

Sprawdzian z ekonometrii - czerwiec 2007 - Estymacja przedziałowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Ostatni sprawdzian z Ekonometrii!!   Czas: 120 min. 11-06-2007  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer albumu    Proszę najpierw dokładnie przeczytać treść wszystkich zadań  domyślny poziom 

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2004 - estymator MNK

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Kartkówka z Ekonometrii Czas: 115 min. 22-03-2004  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Adres e-mail    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku.   1. ( 35 pkt. )Pewien model oszacowano za pomocą 2MNK uzyskując:  2 1 ˆˆ 75 , 0 2 , 0 ...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   29-03-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 40 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ    E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  us...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007 - Rozkład normalny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   29-03-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 40 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ    E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  us...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   29-03-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 40 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ    E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  us...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007 - Estymacja parametrów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   29-03-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 40 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ    E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  us...