Ekonometria - strona 19

Ekonometria-zadanie - model regresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

Zadanie nr 17 Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli poniżej, dobrać postać analityczną modelu regresji: y i x i 30 100 50 150 90 200 80 300 100 350 120 450 120 550 160 600 140 700 150 900 150 1000 170 1050 160 1200 Y= wydatki na odzież i obuwie(w zł) X= wydatki ogółem (w zł...

Ekonometria - test - Metoda najmniejszych kwadratów

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121

Grupa B Które stwierdzenia dotyczące metody najmniejszych kwadratów są prawdziwe? Dla liniowego modelu ekonometrycznego minimalizowana suma kwadratów błędów jest wielomianem drugiego stopnia Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych (która jest sumą kwadratów błędów) pozwala wyz...

Ekonometria - test - optymalizacja

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

Odpowiedzi TEST 1 GR A Pytanie D i A Przy założeniu ,że jest to zadanie optymalizacyjne na maksimum to odpowiedzią prawidłową jest B A, D B, D- ale niepełna odp. bo potrzebne są też współczynniki korelacji zmiennych objaśniających ...

Regresja nieliniowa

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

REGRESJA NIELINIOWA NIELINIOWE MODELE REGRESJI SPROWADZALNE DO P O STACI LINIOWEJ Regresja nieliniowa: y i = f ( x i , β ) + ε Wiele typów modeli nieliniowych może być przekształconych do postaci liniowej, poprzez zastosowanie odpowiedniej transformacji zmiennych. Model wielomianowy dla zmiennych ...

Ekonometria - wzory - Metody doboru zmiennych

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

EKONOMETRIA - WZORY Metody doboru zmiennych Metoda momentów Regresja prosta , MNK Źródło zmienności Suma kwadratów Liczba stopni swobody Średnie kwadraty Iloraz F Istotność F Regresja SSR 1 F emp = P(F 1,n-2 ≥ F emp ) Błąd SSE n -2 Razem S YY n -1 H 0 : β 0 = β 1 =0 Hipotezę H 0 odrzuca...

Ekonometria - wzory - Regresja prosta

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

WZORY EKONOMETRIA Metody doboru zmiennych Metoda momentów Regresja prosta Źródło zmienności Suma kwadratów Liczba stopni swobody Średnie kwadraty Iloraz F Istotność F Regresja SSR 1 F emp = P(F 1,n-2 ≥ F emp ) Błąd SSE n -2 Razem S YY n -1 Parametr Współczynnik Błąd standardowy t Stat...

Ekonometria - zadania

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Przykład 1. Zaplanować tygodniową produkcję zakładu aby osiągnąć największy zysk. Zakład może wytwarzać dwa produkty P1 i P2. Wielkość produkcji jest limitowana zasobami trzech środków produkcji S1, S2 i S3 wynoszącymi odpowiednio: 14, 8 i 16 jednostek (jd). Na produkt P1 zużywa się 2 jd. S1, 1 jd...

Przykładowy sprawdzian z ekonometrii.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Sprawdzian z ekonometrii nr 2                      Czas: 110 min. 14-01-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, w regresji nieliniowej 4 miejsca  1.  (45 pkt) Dany jest ...

Sprawdzian z ekonometrii jako przykład. 2005r

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Sprawdzian z ekonometrii nr 2                      Czas: 110 min. 14-01-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, w regresji nieliniowej 4 miejsca  1.  (45 pkt) Dany jest ...

Sprawdzian z ekonometrii jako przykład. 2005r - Poziom istotności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Sprawdzian z ekonometrii nr 2                      Czas: 110 min. 14-01-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, w regresji nieliniowej 4 miejsca  1.  (45 pkt) Dany jest ...