Ekonometria - strona 18

Podstawowe modele niestacjonarne-Wyklad

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Podstawowe modele niestacjonarne Podstawowe modele niestacjonarne Identyfikacja i estymacja modelu ARIMA Estymacja modeli ARMA i ARIMA zapisanego w przestrzeni stanu Model ARIMA ( p,d,q ) dla ` ' można zastąpić przez ARMA ( p,q ) dla ARIMA ( p,d,q ), tzn. jest modelem ARMA ( p+d,q ), czyli , prz...

Prognozowanie ekonometryczne - Statystyka F

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

  1  PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE (PREDYKCJA EKONOMETRYCZNA)   ZESTAW V    Zbudowany i pozytywnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny  jest uŜyteczny do analizy zaleŜności między zmiennymi uwzględnionymi w  modelu w okresie, z którego pochodziły dane statystyczne słuŜące do  oszacowa...

Ekonometria-zadania - oszacowanie modelu w ramach KMRL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Błażej Mazur
 • Ekonometria
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2016

Zadanie domowe – wymagalne po 26 października 2008. Do policzenia na  kartce przy użyciu kalkulatora!    ZADANIE 1 . Pewien badacz uważa,  że zależność wielkości nakładów państwa na  szkolnictwo wyższe w kolejnych latach w pewnym kraju od PKB o...

Kartkówka z Ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Błażej Mazur
 • Ekonometria
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1470

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 120 min.   16-01-2009  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 35 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ     E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  u...

Ekonometria-zadania - Regresja liniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2086

Zadanie 1. Dany jest model regresji liniowej: yt = β0 + β1xt + εt, gdzie realizacje zmiennych yt i xt zawarto w poniższej tabeli: yt 0.5 0.65 0.85 0.95 xt 1 2 3 4 Zastosować EUMNK przyjmując założenie o 

Ekonometria-zadania - Estymator

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Zadanie 1. Na podstawie danych z kilku rodzin o najniższych dochodach przyjęto zależność między wysokością dochodu (xt, w tysiącach złotych) a wydatkami na żywność (yt, w setkach złotych): yt = β0 + β1xt + εt. Dokonać estymacji parametrów stosując e...

Ekonometria-plan prezentacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Plan prezentacji Treść zadania Oceny MNW β1 + β2 β0 + β 2 1 + ln(β3) Różnica parametrów β1 i β2 jest istotnie różna od ich podwojonej sumy Wydajność pracownika z wykształceniem wyższym i czteroletnim stażem pracy wynosi 6 tysięcy sztuk Odwrotność wydajności pracownika z wykształceniem wyższym i czt...

Ekonometria-zadanie - Poziom istotności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:  t t t m α γw ε      Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  0  1  1  1  1  wt   1  0  1  1  0  1  Wartości krytyczne testu D-W dla T=6 oraz ...

Sprawdzian z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Ostatni sprawdzian z Ekonometrii!!  ☺   Czas: 180 min. 24-05-2004  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer albumu    Odpowiedzi na pytania teoretyczne proszę udzielać względnie krótko, wypisując wzory i niezbędny komentarz. Liczy się to,  żeby nie zapomnieć o żadnej ważnej sprawie, natomia...

Ekonometria-zadanie domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:   =  +  +   Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  -3  0  -3  0  -3  wt   1  -1  -1  1  1  -1  Wartości krytyczne testu DW dla T=6 oraz k=2 (po...