Ekonometria - strona 15

Rozklad f

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1568

Rozkład F-Snedecora (α = 0.10) υ1   υ2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1  39.86  49.5  53.59  55.83  57.24  58.2  58.91  59.44  59.86  2  8.53  9.00  9.16  9.24  9.29  9.33  9.35  9.37  9.38  3  5.54  5.46  5.39  5.34  5.31  5.28  5.27  5...

Rozklad t studenta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Notatka składa się z 1 strony                                                                                                                                                                                            ...

Indeksy statystyczne-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

Indeksy statystyczne W poprzednim rozdziale zajmowaliśmy się analizą szeregu czasowego z pozycji wyodrębnienia jego składowych (trendu i wahań okresowych) oraz zbudowaniem modelu prognostycznego danego zjawiska. Ten rozdział będzie poświęco...

Analiza marginalna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Betlej
 • Ekonometria
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2555

Analiza marginalna Podstawowe pojęcia i umiejętności Przychód całkowity - TR - przychód uzyskany ze sprzedaży wszystkich produktów po określonej cenie. Koszt całkowity - TC - jest sumą kosztów stałych i kosztów zmiennych. Zysk całkowity - ∏ - jest to różnica między przychodem całkowitym osiągany...

Model ekonometryczny dochody ze sprzedaży KGHM

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Mazurkiewicz
 • Ekonometria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1505

Przedmiot: Modelowanie ekonometryczne Temat pracy: Dochody ze sprzedaży firmy KGHM Temat pracy: przychody ze sprzedaży firmy KGHM. Dane do projektu zostały zaczerpnięte z lat 2005 - 2011, podawane, co kwartał. Projekt liczy 26 obserwacji, czyli 26 danych kwartalnych.

Model ekonometryczny eksport piwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Mazurkiewicz
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2030

Politechnika Wrocławska Rok akademicki Instytut Organizacji i Zarządzania PROJEKT Z MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO Eksport piwa Spis treści: Wykres zmiennej wiodącej 1.1. Zmienna wiodąca Y: eksport piwa (okres od 2004 r. do 2010 r.) Wykresy zmiennych objaśniających (okres od 2004 r. do 2010 r.) ...

Model ekonometryczny import ropy naftowej do Polski - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Mazurkiewicz
 • Ekonometria
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1771

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO PROJEKTU Zadanie: Zbudowanie modelu ekonometrycznego za pomocą programu Gretl opartego na danych z wyznaczonego zakresu tematycznego. Temat: Import ropy naftowej do Polski. 1.Zebranie niezbędnych danych: Wykres ilustrujący zmiany zmiennej objaśnianej w okresie o...

Model ekonometryczny - ceny jabłek w poszczególnych województwach

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Mazurkiewicz
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

EKONOMETRIA laboratorium Model ekonometryczny do zagadnienia: Ceny jabłek w poszczególnych województwach w 2000 roku. Spis treści: Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych Dobór zmiennych Wybór klasy modelu Estymacja parametrów strukturalnych Weryfikacja modelu Dopasowanie modelu ...

Model ekonometryczny cena drobiu w latach 90-06

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Mazurkiewicz
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

EKONOMETRIA laboratorium Model ekonometryczny do zagadnienia: Ceny drobiu w latach 1990-2006 Spis treści: Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych Dobór zmiennych Wybór klasy modelu Estymacja parametrów strukturalnych Weryfikacja modelu Dopasowanie modelu do danych empirycznych I...

Arkusz wyników dodatku programowego- regresja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

Arkusz wyników dodatku programowego „REGRESJA” Po wyborze postaci analitycznej funkcji trendu na podstawie oceny wzrokowej wykresów danych empirycznych i funkcji trendu, przechodzimy do drugiego etapu analizy szeregu czasowego tzn. do oszac...