Ekonometria - strona 14

Test z ekonometrii - weryfikacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1519

Jest to test z ekonometrii z działu weryfikacja. Szczegółowy zakres materiału, jaki sprawdza test, jest następujący: test Durbina-Watsona, test KPPS, test stacjonarności, badanie współliniowości, test normalności rozkładu reszt, przyczyny

Etapy budowy modelu ekonometrycznego

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

ETAPY BUDOWY MODELU EKONOMETRYCZNEGO • ustalenie celów tworzenia modelu • specyfikacja modelu ekonometrycznego • identyfikacja zmiennych wykorzystanych w badaniu i zebranie danych • identyfikacja postaci modelu • estymacja parametrów struktur...

Ekonometria - harmonogram szkoleń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Antoni Goryl
 • Ekonometria
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3934

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: model jednorównaniowy, model dwurównaniowy"                                                                      &                                                                                                                         ...

Ekonometria programowanie liniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Pajor
 • Ekonometria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4893

Całość dotyczy programowania liniowego. A oto z czego składa się ta notatka: zadania programowania liniowego, przedmiot programowania matematycznego, przykłady ekonomicznych zadań programowania liniowego, ekonomiczno-matematyczny model zadań programowania liniowego, elementy algebry macierzowej ora...

Ekonometria - test

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Zuzanna Wośko
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3612

Egzamin z przedmiotu Ekonometria, studia zaoczne Imię i nazwisko: II rok, kierunek: Ekonomia Prowadzący ćwiczenia: Test wielokrotnego wyboru Z1 Do ekonometrii sensu stricto zalicza się następujące dziedziny wiedzy: wielowymiarową analizę statystyczną przepływy międzygałęziowe (analiza input-output...

Macierze - Rachunek macierzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

8. Rachunek macierzowy 8.1. Dzialania na macierzach Definicja 1. Macierza o m wierszach i n kolumnach (gdzie m, n ∈ R) lub kr´otko macierza m × n nazywamy ka˙zde odwzorowanie A : {1, . . . , m} × {1, . . . , n} → R. Piszemy w´ owczas A = [aij]1≤i≤m,1≤j≤n lub A =      a11 a12 . . . a1n a21 a22 ....

Regresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów i Tw.Gaussa - Markowa Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów (KMNK) jest najczęściej stosowaną (choć nie jedyną) metodą estymacji jednorównaniowego modelu liniowego. Estymacja (szacowanie) parametrów sprowadza się do przypisania nieokreślonym liczbowo pa...

Przykladowe zadanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Przykładowe  zadanie:                       Mając dane dotyczące wielkości kosztów całkowitych (wyrażonych w tys. zł) i wielkości produkcji (wyrażonej w setkach sztuk) pewnego przedsiębiorstwa     produkcyjnego dla kolejnych sześciu lat należy oszacować i zinterpretować parametry strukturalne lin...

Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów i Tw.Gaussa - Markowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3157

Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów i Tw.Gaussa - Markowa Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów (KMNK) jest najczęściej stosowaną (choć nie jedyną) metodą estymacji jednorównaniowego modelu liniowego. Estymacja (szacowanie) parametrów sprowadza się do przypisania nieokreślonym liczbowo pa...

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi - parametry str...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi.Estymacja i intepretacja. Postać ogólna modelu ekonometrycznego: y  =  β 0 +  β 1 x 1 +  β 2 x 2 +  ε Postać empiryczna modelu ekonometrycznego (po oszacowaniu parametrów): ˆ y  = ˆ β 0 + ˆ β 1 x 1 + ˆ β 2 x 2 gdzie: y  -