Ekonometria - strona 13

Ekonometria- wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Modele nieliniowe Hiperbola, model wykładniczy, potęgowy; Charakterystyki modelowe, prędkość wzrostu, stopa wzrostu, elastyczność. 2 Klasy modeli nieliniowych Modele liniowe względem parametrów (np. hiperbola, model logarytmiczny, wielomian stopnia n-tego) Modele nieliniowe względem paramet...

Ekonometria- wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Modele wielorównaniowe Identyfikacja modelu, postaci, szacowanie parametrów, analiza mno nikowa 2 Klasyfikacja zmiennych pojedyncze równanie: zmienne objaśniane, zmienne objaśniające, model wielorównaniowy: zmienne endogeniczn...

Ekonometria- wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Modele zjawisk sezonowych Statystyczne wskaźniki sezonowości addytywnej i multiplikatywnej, modele ze zmiennymi zerojedynkowymi, modele jednoimiennych sezonów 2 Cel dekompozycji Wyodrębnienie i opis poszczególnych składowych szeregu czas...

Projekt z ekonometrii - Zmienna objaśniająca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1512

Ekonometria. Zajęcia odbywają się na Akademii Górniczo - Hutniczej. Notatka składa się z 25 skanów - model z czterema zmiennymi objaśniającymi - model z piecioma zmiennymi o...

Ekonometria - model optymalizacyjny

 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3717

Ma objętość 11 slajdów zapisana w formacie ppt. Notatka opisuje sytuację ekonomiczną pewnej firmy, pokazuje problem jakim ma być podjęcie optymalnej decyzji odnośnie produkcji, rozkłada go na części pierwsze wraz z wykresami, obliczeniami i pokazuje najlepszą z możliwych decyzji. Tzw. model optymal...

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2156

Co ciekawego znajdziecie? Otóż: przedmiot i narzędzia ekonometrii, podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, modelowe rozkłady prawdopodobieństwa dla zmiennych ciągłych, elementy statystyki matematycznej, estymator funkcji auto, kowariancji i autokorelacji. Wśród innych rzeczy jakie znajdziec...

Podstawy Ekonometrii - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 392
Wyświetleń: 7371

Zagadnienia w nich poruszane to m.in.: pojęcie modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego, metoda najmniejszych kwadratów, badanie istotności wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienną endogeniczn...

Projekt modelu ekonomytrecznego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonometria
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2219

Praca projektowa z ekonometrii polegająca na przygotowaniu prognozy inflacji w Polsce na kolejne 12 miesięcy. Praca polega na doborze modelu opisującego zmienność wskaźników inflacji oraz na weryfikacji tegoż modelu. W pracy przeanalizowano takie wielkości jak: CPI, dynamika eksportu, zmienne sezono...

Test z ekonometrii - istotność zmiennych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

Pytania są z zakresu istotności zmiennych i obejmują: interpretację p-value, istotność zmiennych, liczbę stopni swobody, działania w przypadku współliniowości, interpretację przedziału ufności, wpływ zwiększenia liczebności próbki na mod...

Test z ekonometrii - weryfikacja modelu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

Dział jaki obejmuje ten test to weryfikacja modelu. Szczegółowy zakres jest następujący: kryteria informacyjne, współczynnik determinacji, wpływ liczby zmiennych objaśn...