Algebra - strona 20

Kolokwium z algebry

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Damian Cetnarowicz
 • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

1 Dana jest tabela opisująca operację dwuargumentową na zbiorze 5-elementowym. a. wskaż element neutralny działania b. wypisz pary dany element i element odwrotny. Zaad. 2 oblicz moduł poniższego wyrażenia zespolonego Zad. 3 Oblicz

Twierdzenie o odwracaniu macierzy

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Twierdzenie o odwracaniu macierzy Macirz A ma macierz odwrotną  macierz A jest nieosobliwa. Dowód: Jeśli macierz A ma macierz odwrotną to AA -1 = E, wtedy |det (AB) = detA detB| mamy: det (AA -1 ) = det A det A -1 = det E = 1, a stąd wynika, że det A 0, czyli macierz jest nieosobliwa Ponieważ det ...

Zasada Abstrakcji

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1876

Zasada Abstrakcji Relacja równoważności w zbiorze A dzieli go na nie puste i rozłączne klasy abstrakcji Dowód: To, że klasy są nie puste wynika ze zwrotności relacji, bo jeżeli a ~ a to : jest co najmniej 1 element (a) Dowód na rozłączność przeprowadzę nie wprost: Zakładając, że dla takich, że , A...

Wykład z algebry 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: liczby zespolone, oznaczenia z teorii mnogości, iloczyn kartezjański zbiorów A i B, działania na liczbach zesolonych, własnośc...

Wykład z algebry 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: cena rynkowa, konkurencja doskonała, poziom produkcji jaki wybiwra firma w krótkim okresie, próg rentowości, monopol....

Egzamin poprawkowy 2008

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

168? c. zapisz pierwsze pole równe 192 w postaci binarnej d.zapisz to pole w postaci szestnastkowej i osemkowej. Odpowiedzi uzasadnić. itd....

Egzamin - algebra

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przekształcenie liniowe, wartości własne przekształcenia, wymiar przestrzeni liniowej, pierwiastki równania, suma pierwiastków równania....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: baza przestrzeni R3, odległość wektora x od podprzestrzeni x, równanie parametryczne prostej, iloczyn skalarny, równanie....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie parametryczne prostej k, wyznaczanie punktów, funkcjonał dwuliniowy, iloczyn skalarny, macierz diagonalna....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Kłopotowski
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pierwiastki równania, iloczyn pierwiastków równania, baza uporządkowana, przekształcenie liniowe, wymiar przestrzeni X....