Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 18

Wartościowanie pracy - istota i metoda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

Wartościowanie pracy Istota: Proces określenia wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Cel: Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także optymalnemu rozkładowi pracy pomiędzy stanowiskami oraz określaniu właściwych obciążeń. Przy wartościowaniu za...

Wykład - modele stosowane przy zatrudnianiu pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 280

Występuje podejście twarde (przedmiotowe) i miękkie (podmiotowe) do pracownika zatrudnionego w organizacji. Firmy przyjmują różne strategie przy zatrudnianiu pracowników: a) model sita - firma myśli, że ludzie przychodzący do pracy są dobrzy i ostatecznie ukształtowani (nie interesują się szkolenia...

Portfolio personalne - zastosowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4515

Portfolio personalne (zatrudnienia) Jest to kompleksowa metoda oceniania, której istotą jest grupowanie ocenianych pracowników w charakterystyczne i istotne ze strategicznego punktu widzenia kategorie. Podstawą tej klasyfikacji są osiągane przez pracowników efekty pracy oraz ich możliwości lub pote...

Premiowa forma wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Premiowa (bonusowa) forma wynagrodzeń Jest naturalnym uzupełnieniem formy czasowej lub akordowej, podnoszącym skuteczność wynagradzania przede wszystkim w odniesieniu do funkcji motywacyjnej, a także kosztowej i dochodowej. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie przez pracownika wcześniej ustal...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - test

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1302

Czubasiewicz. Notatka składa się z 1 strony. Racjonalny dobór na stanowiska pracy Dostosować umiejętności pracowników do…. Opis stanowiska pracy i opis…. Oceny pracownika i kwalifikacji Wybraniu profilu kwalifikacji pracownika najbardziej zbliżonego do… Wartościowanie stanowiska pracy umożliwia...

Zarządzanie zasobami ludzkimi i zasady ustroju

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadneinia akie jak: Zasady normotwórcze– charakteryzują się tym, że nie da się z ich znaczenia wyinterpretować gotowych wzorców postępowania, a swoją treść uzyskują one na dwa sposoby: a) Według pierwszego z nich wzorce postępowania z zasady dyryguje parlament, uszcze...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - 5p

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

„ 5P”: W literaturze proponuje się wyodrębnienie pięciu podstawowych czynników (tzw. Pięciu P), zapewniających sprawność działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. (spolszczenie Metody 5M Ishikawy) „ 5P” to: Produkt , traktowany jako wyrób lub usługa Przedsiębiorstwo , składające się z zakładów, o...

Rodzaje zarządzania - prezentacja (sem 3)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Rakowska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał ludzki, szkoła behawioralna, klasyczne zarządzanie, naukowe zarządzanie, strategie...