Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 11

Wykład - Ocena pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 511

OCENA PRACOWNIKÓW Zasadnicze cele oceny pracowników: korekcyjny stabilizujący rozwojowy Ocenianie pozwala osiągnąć dwa podstawowe cele: 1) Cel organizacyjny: planowanie zatrudnienia; dobór; przesunięcia pracowników; monitorowanie wyników pracy; efektywne motywowanie; szkolenia pracownicze; ...

Wykład - Proces rekrutacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

PROCES REKRUTACJI WALORY REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ: - dobra znajomość własnego pracownika - znajomość przez kandydata własnego zakładu, zespołu pracowników i stosunków międzyludzkich, wszystkich istotnych trudności i niedomagań organizacyjnych - stwarza naturalną drogę awansu zawodowego swoim pracow...

Wykład - redukcja pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

REDUKCJA PRACOWNIKÓW Cztery przyczyny zwolnienia: niezdolność wykroczenia, brak kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku pracy, redukcja pracowników Zwolnienie jest bezpodstawne wtedy, gdy: pracodawca zwalnia pracownika, nie mając dostatecznego powodu, aby uznać, że jest on niezdolny do wyk...

Wykład - Style przywództwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

Style przywództwa Przywódca charyzmatyczny - przywódca pozbawiony charyzmy. oddziałuje poprzez swoją osobowość, in­spirujące cechy i „aurę". Tacy przywódcy często bywają wizjonerami, są zorientowani na osiąganie celów, świadomi ryzyka i dobrze komunikują się z otoczeniem. Liderzy pozbawieni ch...

Wykład - szkolenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Niegdyś rozwój był postrzegany jako działalność związana z pracą kierowników i nastawiona na przyszłość. Natomiast szkolenia mają charakter bardziej doraźny i są związane z poszerzaniem wiedzy i kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż kierownicze. Obecnie, w erze ZZL, isto...

Wykład - Czynniki określające poziomy płacowe dla stanowisk pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Czynniki określające poziomy płacowe dla stanowisk pracy: 1. Zewnętrzna wartość pracy (stosunki rynkowe za pracę, które są uzależnione od czynników ekonomicznych na zewnętrznych rynkach pracy) - a) popyt; b) podaż; c) ekonomia wysokich płac (teor...

Wykład - pozyskiwanie pracowników: rekrutacja i selekcja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

pozyskiwanie pracowników: rekrutacja i selekcja), Rekrutacja i selekcja stanowią zaplanowany sposób, w trakcie którego organizacja styka się z zewnętrzną podażą pracy. Rekrutacja to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem, a selekcja jest techniką wyboru nowe...

Wykład - wynagrodzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Celem zarządzania systemem wynagrodzeń w ramach organizacji jest przyciągnięcie i zatrzymanie ludzi potrzebnych organizacji do osiągnięcia swoich celów. Zatrzymanie pracowników i zachowanie wysokiego poziomu wykonywania pracy wymaga zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników. W kontekście za...

Wykład - Zarządzanie wynagrodzeniami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zarządzanie wynagrodzeniami to ustalanie sposobu, w jaki ludzie są wynagradzani w zależności od ich wartości dla organizacji. Zarządzanie to dotyczy finansowych i pozafinansowych wynagrodzeń. Części składowe wynagrodzeń: a) wynagrodzenia finansowe (płaca stała, zasadnicza; płaca zmienna); b) świadc...

Cele oceny pracy przez osoby zatrudnione - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Cele oceny pracy przez osoby zatrudnione: System oceny pracy wymaga rozpatrzenia następujących celów: 1. Określenie zadań, możliwych do przyjęcia dla tych, których praca będzie oceniana. Odbywa się to w atmosferze otwartego porozumiewania się pomiędzy przełożonym a podwładnym oraz dbałości o partn...